Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21


Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők.  
Nyújthat be támogatási kérelmet
konzorcium?

Jelen Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
Milyen tevékenységek támogathatóak?

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:
1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen:
1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
Mikor lehet benyújtani a támogatási
kérelmet?

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.   Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20. Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3. Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.  
Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):
– a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
– a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.  
A támogatás visszatérítendő vagy vissza
nem térítendő?
Vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül
Kell-e önerő a projekthez?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.  
Mennyi előleg igényelhető?

Előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.
Mennyi a projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam?

24 hónap áll rendelkezésre
Hol valósítható meg a projekt?A projekt megvalósítási területe Magyarország.
Várhatóan hány projekt kap támogatást?600 – 700 db

Csapatunk Önnek a pályázat megírásában és a projekt megvalósításában is támogatást tud nyújtani!

Írjon nekünk itt!