Tag Archive for: védjegy

Szellemi alkotások szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

Szellemi alkotások szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Ki pályázhat?

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

  • Vállalkozás, azaz jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok,
  • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,
  • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
IV. Európai szabadalom hatályosítása
V. Hazai védjegy bejelentés
VI. Európai uniós védjegy bejelentés
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés.

Területi korlátozás:

Jelen Felhívás keretében nincs területi alapú korlátozás.

A támogatás összege:

300.000 – 3 000 000,- Ft közötti összeg, tevékenységtől függően.

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak:

A támogatási kérelemben foglalt tevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 18 hónap.
A tevékenység megvalósítása a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal előbb kezdhető meg.

Pályázatbeadási határidők:

  • 2023. augusztus 31.

  • 2023. október 31.

  • 2023. december 15. 12:00 óráig.

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!