Tag Archive for: utazási költség

Pesterzsébeti Önkormányzat sporttámogatása

A pályázat célja
A Pesterzsébeten tevékenykedő sportegyesületek/diákegyesületek/sportolók támogatása révén a helyi sportélet élénkítése, lakosság egészségének javítása.

Ki pályázhat?

 • XX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek, akik kiemelkedő sportteljesítmény értek el, vagy
 • olyan diák/ vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben székhellyel rendelkeznek, vagy
 • olyan diák/ vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben alszervezetet működtetnek, vagy
 • olyan diák/vagy sportegyesületek, amelyek a XX. kerületben tevékenységet végeznek, és
 • nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozásuk és
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek, és
 • nincs korábbi önkormányzati támogatás alapján lejárt és még nem teljesített beszámolási kötelezettségük, és
 • más önkormányzati forrásból, ugyanarra a célra és azonos időtartamra nem részesültek támogatásban.

A támogatás formája:

                                          Vissza nem térítendő, előleg formájában történő támogatás

Határidők:

 • beérkezési határidő: 2024. március 1 – 2024. április 15. 18 óra ! (nem éjfél) – csak az az érvényes pályázat, amelyet a Kezelő (a Polgármesteri Hivatal  Közművelődési Egészségügyi és Szociális Osztálya) eddig az időpontig érkeztet!
 • megvalósítás: 2024. március 1 – 2024. október 31.
 • a támogatásról kiértesítés határideje: 2024. május 15.
 • a támogatási szerződés megkötésének határideje: a kiértesítést követő 30 nap, de legkésőbb 2024. június 15.
 • a támogatás folyósítása: a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2024. augusztus 15.
 • pénzügyi beszámoló határideje: 2024. november 15.

Keretösszeg: 6 325 000,-Ft.

Igényelt támogatás mértéke: 400 000,-Ft/ sportszervezet/sportoló 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Pályázni csak papír alapon, a pályázatot személyesen, vagy postán benyújtva lehet, úgy, hogy a pályázat a beérkezési határidőn belül megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba

Elszámolható számlák:

 • a Támogatási Szerződésben meghatározott, a pályázat megvalósításához közvetlenül kapcsolódó,
 • a megvalósítási időszakban a nyertes pályázó nevére kiállított számlák alapján
 • 200 000,-Ft feletti értékű számla csak akkor elfogadható, ha írásos szerződés alapján állították ki,

Elszámolható költségek:

 • a pályázati program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó működési költségek (pl. közüzemi vagy bérleti díjak, sportruházat beszerzése)
 • kivételesen felhalmozási költségek;
 • a program megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségei;
 • a program lebonyolításához igénybe vett bérleti díjak, utazási költségek;
 • eszközbeszerzések költségei.

 

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!