Tag Archive for: turisztika

Szeged Önkormányzata turisztikai támogatása

A pályázat célja:

A szegedi turisztikai rendezvények, fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések és a tartózkodási idő növelését szolgáló fejlesztések, illetve Szegedet és térségét reprezentáló kiadványok, programajánlatok megjelenésének támogatása.

Kik pályázhatnak?

 • olyan szegedi székhelyű vagy
 • szegedi telephellyel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, nem önkormányzati szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, melyek
 • idegenforgalmi tevékenységet végeznek és tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik.
 • adószámmal és bankszámlával rendelkeznek.

Nem pályázhatnak:

 • politikai szervezetek
 • magánszemélyek
 • önkormányzati, állami vagy egyházi fenntartású intézmények
 • költségvetési szervek
 • önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 • olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Benyújtási határidő: 2024. március 20. (postára adás, illetve email küldés dátuma)

Keretösszeg: 8 800 000,-Ft.

Igényelt támogatás mértéke: 50 000 – 500 000,- Ft, a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50%-a.

Támogatásban részesülő tevékenységek:

 • kizárólag 2024. április 1. és 2025. április 30. között megrendezésre kerülő szegedi programok, rendezvények (turisztikai rendezvények,  fesztiválok, tanulmányutak, továbbképzések), táborok;
 • egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, programsorozat támogatását kérheti. Több, egymástól tartalmilag eltérő cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Civil szervezetek támogatása Érden

  Civilek támogatása Érden

  Olyan Érden működő civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a helyi közösségért tesznek, a város fejlődését szolgálják az alábbi témákban: egészség, parlagfű mentesítés, rendezvények szervezése a közösség számára, kulturális kiállítások szervezése, ifjúsági programok szervezése.

  Ki pályázhat?

  • Civil társaság,
  • Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány

  A pályázat által támogatott tevékenységek

  A pénzügyi támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető:

  1. a település lakosait érintő programok szervezését, feladatok ellátását végző szervezetek működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, valamint működési költségeik biztosítása,
  2. természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
  3. parlagfű mentesítési akciók, környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése,
  4. Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása,
  5. a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítása, sport és szabadidős rendezvények megtartása,
  6. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, nemzetiségi, kisebbségi programok, események rendezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
  7. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
  8. szorgalmi időszakon kívüli ifjúsági programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.), gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, azokon való részvétel,
  9. Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, turisztikai honlapok elkészítése,
  10. Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése, kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
  11. Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

  Pályázati feltételek:

  Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, egy pályázati célra nyújthat be.

  Területi korlátozás:

  • Érd vármegye

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás.

  Támogatás mértéke:

  pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.16. 

  A felhívás célja:

  a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!