Tag Archive for: Tolna megye

bértámogatás álláskeresőknek tolna megyében

Bértámogatások álláskeresőknek Tolna megyében

A támogatás célja: A munkáltatók előítéleteinek oldása a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által, valamint hogy a résztvevők maguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján történő munkavégzésre.


100 %-os bérköltségtámogatási konstrukciók:

1. maximum 90 nap, 100%-os támogatási intenzitás,

Ki veheti igénybe:

  • teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott álláskereső

A támogatás mértéke: a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet

A támogatás összege: havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a és annak szociális
hozzájárulási adója összegéig.

2. maximum 8+4 havi, 100%-os támogatási intenzitás” de minimis konstrukció

Ki igényelheti ezt a támogatást:

  • hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra kilépő

A támogatás folyósítása:

  • maximum 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.)

A támogatás mértéke:

  • a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a,
  • a támogatás összege havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója összegéig terjedhet.

A bértámogatások folyósításának feltétele:

 • A munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, és
 • a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve
  a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
 • a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény.

3. 70%-os bérköltségtámogatási konstrukciók

A támogatás időtartama: maximum 8 hónap

A támogatás mértéke:

 • A munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a.
 • havonta max. a kötelező legkisebb munkabér 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig
 • A támogatás igénybevételével egyidejűleg az adókedvezmények (pl. a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján igénybe vehető kedvezmények) is érvényesíthetőek.
 • A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A munkaadó vállalja:

 • a munkavállalót munkaviszony keretében foglalkoztatja a támogatás folyósítása és a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama alatt

A támogatás odaítélésének feltételei:

A munkaadó vállalja az alábbi hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását.

Hátrányos helyzetű személyek:

 • min. 6 hónapja tartósan regisztrált álláskereső 
 • 25 év alatti pályakezdő álláskereső
 • 50 év feletti álláskereső
 • egyedül élő felnőtt saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel
 • 12 hónapon belül gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesült
 • 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte
 • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban (rendszeres fizetett alkalmazásnak minősül, ha az álláskereső a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig munkaviszonyban állt).

Súlyosan hátrányos helyzetű személy

 • legalább 24 hónapja álláskereső, vagy az a hátrányos helyzetű személyt, aki legalább 12 hónapja álláskereső

Megváltozott munkaképességű személy 

 • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 %-os vagy kisebb mértékű
 • aki legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkezik (szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján)
 • akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 %-os mértékű,
 • aki a komplex minősítés alól jogszabályi rendelkezés alapján mentesül a rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt

A támogatás folyósításának feltételei:

 • A munkabér és szociális hozzájárulási adója címen kapott összes állami támogatás (jelen támogatással együtt)

-nem haladja meg az évi 5 millió,

megváltozott munkaképességű személy esetén az évi 10 millió euró értéknek megfelelő összeget.

 • Más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyanazokra a költségekre (munkabér és szociális hozzájárulási adója) vonatkozóan kapott támogatás bruttó támogatási intenzitása jelen támogatással együtt nem haladja meg

hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a bérköltségek 50%-át,

megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén a bérköltségek 75%-át.

 • A munkaadó munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét  pontja szerint teljesítette.
 • A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból felmondással nem szüntette meg.
 • A munkadó az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt működési körében felmerülő okból felmondással nem szünteti meg.
 • A támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel nem  szűnik meg.
 • A támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!