Tag Archive for: termékdíj

hulladékgazdálkodási támogatás

Hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás

A Támogatás célja, hogy a Magyar Állam vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének,  hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Ki pályázhat?

 • Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok
 • amelyek a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végzik, vagy
 • a támogatási igényben szereplő fejlesztés révén azt megvalósítják, amennyiben
  • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek,
  • legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
  • vállalják, hogy a beruházás keretén belül beszerzett eszközöket, a beruházás befejezésének
   időpontjától számított legalább öt évig fenntartják és üzemeltetik,
  • átlátható szervezetnek minősülnek (megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak).
  • Konzorciumban történő megvalósítás nem lehetséges jelen támogatási felhívásban.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

 • a beszerzett eszközök érdemben hozzájárulnak a körforgásos gazdaság elveinek érvényesüléséhez.
 • valamint, amelyek szakmailag közvetlenül kapcsolódnak az eszközbeszerzéshez, mint például:
  • a beszerzendő géphez, eszközhöz, berendezéshez kapcsolódó műszaki tervezés;
  • a beszerezni kívánt gép, eszköz, berendezés használatához kapcsolódó képzési költség.

Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Támogatási igényt benyújtó cégkivonatába bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projektnek több megvalósulási helyszíne is lehet.

A támogatás összege:

legfeljebb 300 000 000,- Ft, azaz háromszázmillió forint.

Támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás,

Előleg biztosítása:

75%-a a támogatói okirat kiállítását követően egy összegben, támogatási előleg formájában kerülhet kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A fennmaradó támogatási összeg a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően egy összegben kerül folyósításra.

Támogatás mértéke:

70%

Önerő szükséges-e?

Igen. A benyújtónak legalább a projekt összköltségének 30%-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie, és a saját forrásnak legalább 25%-át kitevő igazolt számlapénzzel kell rendelkeznie.

Megvalósítási időszak:

A projekt megvalósításának időtartama a Támogatási igény benyújtását követő naptól legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig tart.

Fenntartási időszak:

A megvalósult beszerzések esetében 5 év fenntartási időszak kerül előírásra.

Pályázat megvalósítási időszak:

Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2023. évben kerül(t) sor.

Pályázatbeadási határidő: 2023. augusztus 31. 23:59 óra.  

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!