Tag Archive for: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mikrovállalkozások fejlesztése

Ki pályázhat?

 • Betéti társaság (117)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Egyéni cég (228)
 • Egyéb önálló vállalkozó (232)
 • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
 • Őstermelő (ost)
 • Helyi önkormányzat (321)

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

 1. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
  • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy
   építmény(ek) -energetikai hatékonyságnövelést nem célzó- felújítása, bővítése, korszerűsítése
 2. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
  • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület(ek) és/vagy építmény(ek) és/vagy technológiai rendszer(ek) -energetikai hatékonyság céljából történő felújítása, korszerűsítése
 3. Új épület, építmény építése
  • A támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése
 4. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
  • Új eszköz(ök) és/vagy új gép(ek) beszerzése (ideértve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 83 kW teljesítményig), új technológiai rendszer(ek) kialakítása
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek), építmény(ek) tekintetében (fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, napkollektorok alkalmazása, napelemes rendszer kialakítása, stb.)
 6. Rendezvényszervezés
  • Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet támogatást igénylő esetén)

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
  • A projekt keretében beszerzett eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
 • Projektarányos akadálymentesítés
 • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
  • A helyi felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés (kizárólag építési tevékenységek esetén), műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment, közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Immateriális javak beszerzése
 • Marketing tevékenység
 • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
 • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás a projekt keretében létrehozott szolgáltatás, termék tekintetében

Területi korlátozás:

Berkesz
Berkesz
Beszterec
Demecser
Gégény
Kemecse
Kék

Nyíribrony
Nyírtét
Ramocsaháza
Sényő
Székely
Tiszarád

Vasmegyer

 Értékelési szempontok:

 • Projektterv
  A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
 • A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján
 • A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben részesült támogatásban a LEADER program keretében
 • A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója hozzájárulása a HACS munkájához
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutatja, népszerűsíti (online vagy személyesen vagy helyi/térségi kiadványban)

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Pályázatonkénti támogatási összeg:

minimum 20 000 000 Ft maximum 60 000 000 Ft.

Előleg biztosítása:

max. 50 %  de egyszeri elszámolás esetében nincs előleg kérésre lehetőség.

Támogatás mértéke:

75%-ig szervezettől függően

Önerő szükséges-e?

Igen.

Pályázat megvalósítási időszak:

Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

Fenntartási időszak:

A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év a mikrovállalkozásoknak, a többi esetben 5 év.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30 napig

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás fő célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

pályázatfigyelés

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!