Tag Archive for: projekt megvalósítás

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának területén található és tevékenységet folytató civil szervezetek számára, 2024. évi programjaik megvalósításának támogatása

15.kerületi civil szervezetek programjainak támogatása

A pályázat célja: Az Önkormányzat területén található és ott tevékenységet folytató civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása.

Ki pályázhat?

 • a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti
 • egyesület, szövetség, alapítvány:
 • amelyet a bíróság a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett,
 • amelynek székhelye, telephelye a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén
  található és
 • ott rendszeres tevékenységet folytat, vagy
 • a civil szervezet nyilatkozik arról, hogy a támogatást a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
  közigazgatási területén működő szervezeti egysége részére használja fel, amely az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat.

Támogatható tevékenységek:

Támogatható tevékenységek:
a) rendezvények, kirándulások szervezése,
b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód népszerűsítése, terjesztése,
c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
d) nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
e) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
f) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
g) természeti és épített környezeti értékek népszerűsítése az önkormányzattal és más közösségekkel
együttműködve,
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
i) önkéntes tevékenységet népszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása,
j) önkéntes tevékenység fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
k) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

Területi korlátozás: van! Lásd fentebb.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 600.000,- Ft pályázatonként. Egy szervezettől csak egy pályázat támogatható.

A pályázaton elnyert összeg felhasználása 2024. január 1. és 2024. december 31. között lebonyolított programok
esetén történhet

Pályázatbeadási határidő: 2024. február 23. péntek 12:00 óra

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Pest megyei civil szervezetek projekt támogatása

   Ki pályázhat?

  • Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve
  • Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatására.

  GFO kód szerint az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  a) egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület),
  b) egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519),
  c) alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány),
  d) alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565, 563),
  e) közalapítvány (GFO 561),
  f) közalapítvány önálló intézménye (GFO 562),
  g) sportszövetség (GFO 516),
  h) sportegyesület (GFO 521),
  i) polgárőr egyesület (GFO 526),
  j) nemzetiségi egyesület (GFO 528),
  k) vallási egyesület (GFO 525) vagy
  l) egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek).

  A pályázatok benyújtása kizárólag a Pest vármegyei Civil Támogatási Alap pályázatkezelő rendszerben (CTA rendszer) lehetséges.

  Támogatható tevékenységek:

  a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése,
  kiállítás szervezése, könyvkiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés,
  közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
  b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység (pl. közösségépítő rendezvények)
  c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység
  d) Vallási, hitéleti tevékenység
  e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység

  f) Szabadidős és hobbitevékenység
  g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása,
  ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása)
  h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem,
  állatvédelem
  i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek (pl. turisztikai attrakciók létrehozása, túrák stb.)
  j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)
  k) Nemzetközi együttműködésen alapuló ifjúsági programok, valamint határon túli magyar szervezetekkel
  vagy határon túli magyar közösségek részére megvalósítandó programok, tevékenységek az a-i) pont
  szerint.

  A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak
  egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia.

  A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható

  Területi korlátozás: van!

  Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás mértéke:

  100.000 – 20.000.000 Ft

  Támogatás mértéke: 100%

   

  A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  Az elszámolható költségek között azon költségek tervezhetők, amelyek támogatható tevékenységekhez közvetlenül
  kapcsolódnak, azaz:

  • Igénybe vett szolgáltatások költségei
  • Reprezentációs költség és üzlet ajándék
  • Tárgyi eszközökű
  • Immateriális javak
  • Építés (kizárólag meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése)
  • Projektmenedzsment
  • Anyag költség.

  Pályázatbeadási határidő: 2024. január 15 – 2024. február 14.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!