Tag Archive for: programok

1-es típusú diabétesszel foglalkozó civilek támogatása

Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása – 2024. július 1.

A program támogatást nyújt civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

A pályázat célja:

A pályázat célja a civil szervezetek által az 1-es típusú diabéteszes gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabéteszes gyermekek integrációjának elősegítése, illetve az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos hiteles és pontos tájékoztatás biztosítása.

Ki pályázhat?

A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ szerinti civil szervezetek:

 • a civil társaság,
 • a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító
  egyesület kivételével –,
 • alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével –,
 • amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat,
 • és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

Támogatás keretösszege, mértéke és formája:

A rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000.000,- Ft,

A pályázaton igényelhető támogatás összege: 2.000.000,- Ft –  30.000.000,- Ft,

A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.

Önerő szükséges-e?

Igen, 10%. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell.

A pályázat keretében 10% erejéig lehetőség biztosított a személyi bér és járulék jellegű kifizetésekre, azonban a pályázat nem támogatja az infrastruktúra-elemeket.

Pályázat elszámolható költségek:

A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

Dologi kiadások

 • Ingatlan üzemeltetés költségei
 • Jármű üzemeltetés költségei
 • Adminisztráció költségei
 • PR, marketing költségek
 • Humánerőforrás fejlesztésének költségei
 • Kommunikációs költségek
 • Utazás-, kiküldetés költségei
 • Szállítás költségei
 • Megbízási díj (számlás kifizetés)
 • Élelmiszer, étkezés költségei
 • Nyomdaköltségek
 • Szerkesztési költségek
 • Sokszorosítási költségek
 • Terjesztési költségek
 • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
 • Rendezvények szervezési költségei
 • Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
 • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

 • Bérköltség
 • Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)
 • Megbízási díj, munkabért terhelő adók és járulékok

Tárgyi eszközök, immateriális javak

 • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
 • 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök
 • Immateriális javak

Pályázat megvalósítási időszak: 2024, május 15 – 2025. június 30.

Pályázatbeadási határidő: 2024. július 1.  23.59 óra 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Élménysport, szabadidősport pályázat

  Élmény- és szabadidősport program szervezésére pályázat

  Magyarországon több éve megrendezésre kerülő élmény- és szabadidősport események támogatása az aktív életmód népszerűsítése érdekében. A Program célja az emberek egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti vágy felkeltése, a rendszeres mozgás ösztönzése.

  Ki pályázhat?

  I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

  • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
  • 573 – Nonprofit részvénytársaság
  • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
  • 576 – Nonprofit betéti társaság

  II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

  III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (többek között)

  • 515 – Országos sportági szakszövetség
  • 516 – Egyéb sportszövetség
  • 517 – Egyéb szövetség
  • 521 – Sportegyesület
  • 525 – Vallási egyesület
  • 528 – Nemzetiségi egyesület
  • 529 – Egyéb egyesület
  • 556 – Bejegyzett egyház
  • 561 – Közalapítvány
  • 569 – Egyéb alapítvány
  • 591 – Egyesülés
  • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

  Pályázati téma:

  • sport vagy egyéb rendezvények részletes, költségvetéssel alátámasztott bemutatása

   Pályázat elszámolható költségek:

  • A Program keretein belül csak az esemény megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
  • Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére nem számolható el költség. A saját teljesítés alatt az egyes szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
  • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez közvetlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az esemény lebonyolításának része.

  Pályázati követelmény: Nyilvánosság biztosítása a támogatott tevékenység megvalósítása során

  A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

  1. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés),
  2. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi kivonat),
  3. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.
  4. Önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról.

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás, egy összegben előlegként kerül folyósításra.

  Támogatás mértéke:

  100%

  Pályázat megvalósítási időszak:

  2023. augusztus 31- 2024. március 31.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.07. 12:00

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása

   Cukorbetegséggel foglalkozó civil szervezetek támogatása

   A program támogatást nyújt civil szervezetek részére az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatására.

   Ki pályázhat?

   Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok), amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekre figyelemmel fogalmaznak meg alapfeladatokat és célokat és ezen célok elérése érdekében legalább egy éve folyamatosan végzik tevékenységüket.

   Pályázat tevékenység:

   A pályázat célja a civil szervezetek által az 1-es típusú diabéteszes gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabéteszes gyermekek integrációjának elősegítése, illetve az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos hiteles és pontos tájékoztatás biztosítása.

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Támogatás mértéke:

   min. 2 millió Ft – max. 3 millió Ft

   Önerő szükséges-e?

   Igen, 10%. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell.

   A pályázat keretében 10% erejéig lehetőség biztosított a személyi bér és járulék jellegű kifizetésekre, azonban a pályázat nem támogatja az infrastruktúra-elemeket.

   Pályázat elszámolható költségek:

   A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

   Dologi kiadások

   • Ingatlan üzemeltetés költségei
   • Jármű üzemeltetés költségei
   • Adminisztráció költségei
   • PR, marketing költségek
   • Humánerőforrás fejlesztésének költségei
   • Kommunikációs költségek
   • Utazás-, kiküldetés költségei
   • Szállítás költségei
   • Megbízási díj (számlás kifizetés)
   • Élelmiszer, étkezés költségei
   • Nyomdaköltségek
   • Szerkesztési költségek
   • Sokszorosítási költségek
   • Terjesztési költségek
   • Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
   • Rendezvények szervezési költségei
   • Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
   • Egyéb beszerzések, szolgáltatások

   Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések

   • Bérköltség
   • Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)
   • Megbízási díj, munkabért terhelő adók és járulékok

   Tárgyi eszközök, immateriális javak

   • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
   • 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök
   • Immateriális javak

   Pályázat megvalósítási időszak: 2023. június 1. és 2024. június 30.

   Pályázatbeadási határidő: 2023. június 30.  23.59 óra 

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod civil szervezetedet! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!