Tag Archive for: önkormányzati támogatás

józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentése

Józsefvárosi Vállalkozásfejlesztési Támogatási Pályázat

A pályázat célja:

Az energiaárak drámai mértékű emelkedése miatt nehéz helyzetbe került, Budapest VIII. kerületében működő józsefvárosi kisvállalkozások energia költségeinek csökkentését valamint az energiafelhasználásuk hatékonyságának növelését, illetve a piaci elvárásoknak megfelelő korszerűsítésüket célzó beruházások forrásának részbeni biztosítása vissza nem térítendő – utólagos elszámoláson alapuló – támogatása.

Kik pályázhatnak:

 • Budapest VIII. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező
 • egyéni vállalkozások vagy gazdasági társaságok
 • amelyek 2022. évre vonatkozó éves átlagos állományi létszáma nem magasabb, mint 10 fő
 • amelyek 2022. évi éves nettó árbevétele nem lehet több mint 250 millió forint
 • amelyeknek, nincs lejárt köztartozása a NAV a székhely szerint illetékes önkormányzat, vagy a VIII. kerületi önkormányzat felé
 • a szerződéskötés feltétele:
  • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál önkéntes kamarai tagság
  • a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott „Kamarai Bizalom” védjegy tanúsítvány
 • nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,  eljárás alatt

A támogatás formája, mértéke:

a) A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

b) A támogatás keretösszege: 50.000.000,- Ft

c) A támogatás mértéke: 100.000-150.000,- Ft

d) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

Határidők:

 • benyújtás: folyamatosan
 • megvalósítás időszaka: 2024. április 15- november 30.

A támogatás feltétele:

 • megvalósítási helye Budapest VIII. kerülete;
 • a célja az adott kisvállalkozás energiahatékonyságának a növelése;
 • vagy piaci elvárásoknak való megfelelés alapján történő korszerűsítés;
 • a teljes bekerülési költség a megpályázott összegnek maximum az ötszöröse (azaz a támogatás az összköltség legalább 20%-a;
 • a pályázatban foglalt projekt megvalósulása a pályázati forrás nélkül bizonytalan lenne, vagy csak a személyi költségek csökkentése révén lenne finanszírozható.

Támogatható tevékenységek:

 • eszközvásárlás és kivitelezési munkák
 • kizárólag támogatási időszakon belül felmerült és 2024. április 15.-2024. november 30. között pénzügyileg is teljesült – költségek
 • Nem elszámolható kiadás:
  • ÁFA
  • Adók
  • Hatósági eljárásokból eredő jogkövetkezmények (bírságok)
  •  Személyi jellegű kifizetések
  • Adósságszolgálat teljesítése

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  A kispesti önkormányzat támogatása társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok felújításához

  A kispesti önkormányzat támogatása társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok felújításához

  Kispest Önkormányzata kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt a  Budapest XIX. kerületi társas- és szövetkezeti házak felújításának, korszerűsítésének, energetikai korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.

  Kik pályázhatnak?

  • a XIX.. kerület közigazgatási területén lévő:

   –          társasházak

   –        lakásszövetkezetek

  • amelyek legalább 10 éve épültek
  • amelyek legalább 4 lakásból állnak
  • nem szerződhet a tartozás megfizetéséig :
   • akinek lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van,
   • akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van;
   • aki az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatással nem számolt el, az
    elszámolás teljesítéséig;
   •  aki csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
   • ahol bejelentés nélkül vagy a bejelentést jóváhagyó dokumentumtól eltérő tevékenység zajlik,
   • akivel szemben településképi kötelezés van folyamatban;
   • ahol a közterület eredeti állapottól eltérő, a rendeltetésszerű használatot zavaró
    átalakítása történt.

  A támogatás formája, keretösszege, mértéke

  • a támogatás  előfinanszírozott, visszatérítendő  kamatmentes kölcsön
  • keretösszeg: 20 millió forint
  • a támogatás mértéke:
   • A tervezett összeg 50 %-a, minimum 300.000,-forint, maximum: 5.000.000 forint
   • közegészségügyi veszélyt okozó műszaki problémák elhárítása esetén: a tervezett összeg 80%-a
  • a hitel visszafizetése:a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év, min. havi 5.000 Ft-os részletekben.

  Támogatható munkálatok

  kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítása, korszerűsítése, különösen:

  • a lakhatást súlyosan nehezítő állapotba került közös tulajdonban lévő épületrészek
   felújítására;
  • központi gépészeti berendezések és tartozékaik felújítási munkáira;
  • lakóközösség által üzemeltetett nyomvonalas közmű bekötések létesítésére, létesítmények felújítására, cseréjére;
  • energetikai korszerűsítésre;
  • nyílászárók felújítására, cseréjére;
  • az épületállomány állagának, környezetvédelmi jellemzőinek, eredeti esztétikai
   értékének és biztonságának javítása.

  Nem támogatható:

  •  működési, üzemeltetési feladatok;
  •  Pályázó által korábban igénybe vett pénzügyi szolgáltatás visszafizetése

  Határidők:

  • benyújtás: 2024. június 27. napja 12:00 óra; 
  • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a pályázatokat a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.

   

  A támogatás feltétele:

  • A társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
  • A pályázat benyújtása előtt elkészült munkákkal nem lehet pályázni, de a benyújtást követően el lehet kezdeni a munkát.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Bp. VII. kerületi önkormányzat támogatása társasházak felújításához

   Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást nyújt a kerület társasházai számára az épületek felújításához.

   Kik pályázhatnak?

   • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

    –          társasházak

    –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

    –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

   • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

   A támogatás formája, mértéke

   A támogatás részben vissza nem térítendő,részben visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, a támogatás mértéke:

   a) gázvezeték felújítása: max 4.000.000,-Ft;

   b) közös tulajdonban lévő teherhordó épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek rendeltetését gátló, veszélyeztető állapotot megszüntető munkák, melyek élet- és balesetveszélyes állapotát igazolni kell.

   • ha hatósági kötelezés van: max. 6.000.000,- Ft;
   • ha szakvélemény az elektromos hálózat felújításának szükségességéről: max. 4.500.000,-Ft;
   • kéményseprési szakhatóság véleménye alapján kéményfelújítás (bélelés kivételével): max. 4.000.000,-Ft;
   • tartószerkezeti munkavédelmi szakvélemény alapján: max 6.000.000,-Ft;

   c) igazolás nélkül is támogatható munkálatok:

   • közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetése: max: 6.000.000,- Ft. (saroképület esetén max: 9.000.000,-Ft);
   • tető héjalás, tető szerkezet: 4.500.000,-Ft (saroképület esetén: 6.700.000,-Ft)
   • telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetése: max 7.500.000,- Ft.;
   • épületgépészeti felújítások és építések: max 4.500.000,- Ft;
   • belső tereket érintő szépészeti felújítási munkák: max. 1.500.000,-Ft;
   • hatósági kémény-felújítási, bélelési kötelezettség,: max. 3.700.000,-Ft;
   • postaláda csere az albetétszám függvényében: 7.500,-Ft /postaláda;

   c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

   Önrész:

   • rendeltetést gátló javító munkák és gázkizárt pályázat esetében 30%;
   • általános társasház felújítási munkák esetében 50%.

   Határidők:

   • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra; gázkizárt pályázatok benyújtása: a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig lehet.
   • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
   • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap
   • a munkák elvégésének határideje (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

   – rendeltetést gátló javító munkák esetén 90 nap

   – gázkizárt pályázat esetén 90 nap

   – általános társasház felújítási munkák esetén 365 nap

   • Elszámolási határidő (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

    

   – rendeltetést gátló javító munkák esetén 120 nap

   – gázkizárt pályázat esetén 120 nap

   – általános társasház felújítási munkák esetén 395 nap

    

   A támogatás feltétele:

   • A meghatározott pályázat típusok  nem átjárhatóak, a társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
   • Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivéve a gázvezeték felújítást, ha a gázszolgáltató a társasházat sikertelen tömörségi nyomáspróba azaz műszaki ok miatt kizárta a gázszolgáltatásból;
   • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
   • Gázkizárt pályázatot a gázszolgáltatásból történő kizárást követő 60 napon belül lehet benyújtani.
   • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházak energiahatékonysági fejlesztéséhez

    Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt nyújt a kerület társasházai számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáik támogatására.

    Kik pályázhatnak?

    • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

     –          társasházak

     –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

     –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

    • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

    A támogatás formája, mértéke

    a) A támogatás visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, az önerő mértéke: 50%.

    b) A támogatás mértéke:

    • osztatlan közös tulajdonban lévő terek világítása: max 750.000,-Ft;
    • falak és légaknák hőszigetelése: max 15.000.000,- Ft;
    • padlásfödémek hőszigetelés: max. 3.750.000,-Ft;
    • pincefödémek hőszigetelés: max. 2.250.000,-Ft;
    • osztatlan közös tulajdonú napelem energiatárolóval: max. 3.750.000,-Ft;
    • osztatlan közös tulajdonú napkollektor: max. 3.750.000,-Ft;
    • osztatlan közös tulajdonú hőszivattyú: max. 15.000.000,-Ft;

    c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

    Határidők:

    • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra;
    • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
    • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap

    A támogatás feltétele:

    •  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.
    • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
    • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

     

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása magasnyomású mosóberendezés beszerzéséhez társasházak számára

     A pályázat célja

     A pályázat célja a kerület köztisztasági állapotának javítása.

     Kik pályázhatnak?

     • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

      –          társasházak,

      –          lakásszövetkezetek

     A támogatás formája, mértéke

     támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, mértéke: a beszerzési költség  100 %-a lehet, legfeljebb: 110.000,- Ft.

     Határidők:

     • benyújtás: 2024. szeptember 30. napja 24:00 óra;
     • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. november 30.;
     • a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje:  a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 3 hónap;
     • a támogatás folyósítása: Az elszámolás elfogadását követő 60 nap.

     A támogatás feltétele:

     • A pályázó társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell, hogy a beszerzett magasnyomású mosóberendezés támogatásától számított 3 éven keresztül, időjárástól függően, fagyveszély mentes időben, előreláthatóan március 15-től – november 30. napjáig, legalább heti 2 alkalommal elvégzik/elvégeztetik a társasházi ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz vizes takarítását;
     • A támogatás a benyújtást megelőző hat hónapon beszerzett magasnyomású mosóeszköz beszerzési költségének megtérítésére is igénybe vehető.

      

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházi kapufigyelő rendszer telepítéséhez

      A pályázat célja

      A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása.

      Kik pályázhatnak?

      • a kapufigyelő rendszerrel még nem rendelkező,

      • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

       –          társasházak,

       –          lakásszövetkezetek

       –          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

       –          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

       –          egyházak.

      A támogatás formája, mértéke

      támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke: a kiadások összegének legfeljebb 50%-a lehet, legfeljebb: 250.000,- Ft.

      Határidők:

      • benyújtás: 2024. július 30. napja 24:00 óra;
      • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. szeptember 30.;
      • a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje:  a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 6 hónap;
      • a támogatás folyósítása: Az elszámolás elfogadását követő 60 nap.

      A támogatásban részesíthető munkálatok:

      Kapufigyelő rendszer kialakítása.

       

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

       Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi külső homlokzat felújításához

       Kik pályázhatnak?

       • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
       • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
       • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
       • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
       • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
       • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
        tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
        tulajdonostárs egyhangú határozatával;
       • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
       • nem adható támogatás olyan társasházaknak, amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

       A támogatás formája:

        Részben vissza nem térítendő, részben visszatérítendő támogatás: az elnyerhető támogatás 50 %-a visszatérítendő kamatmentes támogatás 10 (tíz) évre, és 50 %-a vissza nem térítendő támogatás.

       A támogatás összege

       • Keretösszeg: 1.000 millió forint
       • A támogatás mértéke: a bruttó kivitelezési költség maximum 80%-a.

       A részvétel feltételei:

       • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
        beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

       Határidők:

       • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
       • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

       A támogatásban részesíthető munkálatok:

       Külső homlokzat felújítása a külső homlokzati nyílászáróknak a cseréje nélkül. Az épület homlokzatfelújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és elavult hirdetőberendezéseket az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet visszahelyezni. Külső homlokzat felújításával egyidejűleg kötelesek azon tűzfalak felújítását is elvégeztetni, amelyek az érintett társasházzal szomszédos, alacsonyabb épület(ek) tetőzete fölé nyúlnak.

        

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

        Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi felújításhoz

        Kik pályázhatnak?

        • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
        • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
        • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
        • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
        • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
        • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
         tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
         tulajdonostárs egyhangú határozatával;
        • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
        • nem adható támogatás olyan társasházaknak,
         amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

        A támogatás formája:

        Visszatérítendő, 5 éves futamidejű kamatmentes hitel. Ha a társasház vállalja a 3 éven belüli visszatérítést, csak 70 %-ot kell visszafizetni.

        A részvétel feltételei:

        • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
         beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

        Határidők:

        • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
        • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

        A támogatásban részesíthető munkálatok és a támogatás mértéke:

        1. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületszerkezetek felújítása:
        • belső homlokzat felújítása, közös tulajdonú nyílászárók cseréje (kivitelezési költség 50 %-a);
        • tetőhéjazat felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
        • tartószerkezetek felújítása; (kivitelezési költség 40 %-a);
        • kéményfelújítás, helyreállítás (kivitelezési költség 40 %-a);
        • kéményseprő járda felújítás (kivitelezési költség 40 %-a);
        • bejárati kapu cseréje, felújítása. Ezen felújítási munkánál a kapuk melletti kirakatszekrényeket, kirakatvitrineket, hirdető berendezéseket meg kell szüntetni (kivitelezési költség 80 %-a)
        • lépcsőház felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
        • kapualj felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
        • falak szigetelése (kivitelezési költség 50 %-a);
        • főpárkány  helyreállítása (kivitelezési költség 50 %-a).
        • nem adható támogatás karbantartási munkára.

               2. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására,
        korszerűsítésére:

        • víz- és szennyvízvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
        • gázvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
        • elektromos hálózat cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
        • társasházi, egyedi központi fűtés esetében fűtési rendszer cseréje, kazáncserével (kivitelezési költség 30 %-a);
        • személyfelvonó közép- vagy nagyjavítása, létesítése (kivitelezési költség 50 %-a);
        • kaputelefon-rendszer kiépítése, felújítása (kivitelezési költség 50 %-a).

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         

        Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!