Tag Archive for: oktatás

Tesco pályázat helyi közösségi programok megvalósítására

Tesco pályázat helyi közösségi programok támogatására

Pályázati cél: a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása

A pályázók köre:

 • A 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket,
  munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat)
 • a Ptk. alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel;
 • a Ptk. és a Ctv. alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van)
 • közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
 • szociális intézmények;
 • legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
 • informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.

Támogatható tevékenységek:

 • a környezet megszépítése /és vagy a helyi közösségi élet előmozdítása a helyi közösség aktív közreműködésével
 • oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek
  számára
 • Az egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítása

A támogatás feltétele:

A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

A támogatás formája és mértéke:

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

A pályázat keretösszege: 42.000.000 forint. 60. szavazási körzetre
A támogatás összege: a szavazási körzetben első helyezett: 400.000 forint.

                                     a szavazási körzetben második helyezett: 200.000 forint.

                                     a szavazási körzetben harmadik helyezett: 100.000 forint.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 • pályázati projektek benyújtása: 2024. május 3-ig;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2024.  június 14-ig;
 • vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
 • vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.
 • A pályázati projekt futamideje: 2024. szeptember 1. és 2025. március 31. között

A SZAVAZÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja;
 • A helyi közösség bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg;
 • A Tesco munkatársainak bevonása – a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg, önkéntes lehetőséget biztosítanak lehetőség szerint a Tesco munkatársainak;
 • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható
 • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival
  és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal;
 • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

 

  Munkahelyi képzések

  Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

  A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

  A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

  Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

  • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

   Választható képzések:

  1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
  2. Soft skill képzés
  3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  4. Nyelvi képzés

  A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

  A támogatás összege, mértéke:

  • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
  • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
  • önerő szükséges minimum 30 %.

  Elszámolható költségek:

  • képzési költség
  • bértámogatás
  • projekt-előkészítés
  • projektmenedzsment költés
  • szakmai megvalósítói költség

  A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

  • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
  • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

  Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

  • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
  • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
  • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

  Ki nem vehet részt a pályázaton?

   • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
   • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
   • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
   • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
   • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
   • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
   • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
   • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

  Támogatás folyósításának módja:

  • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
  • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

  Pályázati feltételek:

  • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
  • A képzés utolsó napja utáni 6. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
  • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
   • közös megegyezéssel vagy
   • felmondással vagy
   • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
  • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
  • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
  • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

  Kérelem beadási határidő: 2024.06.30.

  A pályázati leírás nem teljeskörű.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Munkahelyi képzések vállalkozásoknak 2024

   Munkahelyi képzések vállalkozásoknak

    A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

   A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

   Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

   • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

    Választható képzések:

   1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
   2. Soft skill képzés
   3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
   4. Nyelvi képzés

   A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

   A támogatás összege, mértéke:

   • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
   • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
   • önerő szükséges minimum 30 %.

   Elszámolható költségek:

   • képzési költség
   • bértámogatás
   • projekt-előkészítés
   • projektmenedzsment költés
   • szakmai megvalósítói költség

   A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

   • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
   • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

   Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

   • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
   • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
   • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

   Ki nem vehet részt a pályázaton?

    • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
    • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
    • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
    • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
    • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
    • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
    • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
    • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

   Támogatás folyósításának módja:

   • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
   • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

   Pályázati feltételek:

   • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
   • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
   • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
    • közös megegyezéssel vagy
    • felmondással vagy
    • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
   • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
   • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
   • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
   • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

   Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

   A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    szegedi civil szervezetek támogatása

    Szegedi civil szervezetek támogatása

    A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázati felhívása a Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő civil szervezetek és intézmények számára, tevékenységeik és működésük támogatására.

    Ki pályázhat?

    • Szegeden és vonzáskörzetében működő, a szociális, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek.

    Területi korlátozás:

    Szeged és vonzáskörzete.

    A támogatás összege:

    legfeljebb 200.000 Ft

    Támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Támogatás mértéke:

    80%

    Pályázat megvalósítási időszak:

    Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2023. évben kerül(t) sor.

    Pályázat beadási határidő: legkésőbb 2023.07.23. 23:59.

    Egyéb feltételek:

    • Egy pályázó legfeljebb 200 ezer Ft összegű támogatást igényelhet, ezen belül a működési támogatás aránya legfeljebb a megpályázott összeg 1/3 lehet.
    • Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

    Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!