Tag Archive for: média

Médiaszolgáltatóknak pályázat

Médiaszolgáltatók részére működési pályázat

A jelen pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos – a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható – működését biztosító stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása, a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

Ki pályázhat?

 • Az eljárásban az a magyarországi médiaszolgáltató nyújthat be pályázatot, aki
 • hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján lineáris közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik, és
 • közösségi médiaszolgáltatási tevékenységét a pályázat benyújtása előtt már legalább 3 hónapja ténylegesen gyakorolja,
 • A pályázati eljárásban csak az közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltató pályázhat, akinek az első forduló esetében a 2021. évi, a második fordulótól kezdve pedig a 2022. évi nettó árbevétele nem haladta meg a 120.000.000 Ft-ot. ( Amennyiben a 2022. évre a közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz adatot, úgy a második és harmadik fordulóban is a 2021. évi adatok kerülnek értékelésre.)

Pályázat:

 • A műszaki fejlesztés keretében egyenként 50.000 Ft-ot meghaladó bruttó bekerülési értékű
 • új vagy ex-demo kategóriájú

a) stúdiótechnikai,

b) kép-, hang- és fénytechnikai,

c) stúdióakusztikai és a vizuális környezet kialakítását szolgáló,

d) műsorterjesztés célját szolgáló telekommunikációs célú műsorjel-átviteli,

e) a stúdió szünetmentes működését biztosító, valamint

f) a médiaszolgáltatás működtetéséhez indokolt számítástechnikai

 • eszközök, illetve berendezések ( beleértve az ezek üzembe helyezéséhez kapcsolódó tartozékokat, ill. szállítási és munkadíjakat) beszerzésére lehet pályázni.
 • Egy pályázaton belül több eszköz, illetve berendezés vásárlására is igényelhető támogatás.

A pályázat kötelező tartalma:

A) pályázati kérelem űrlap, amely a következő részekből áll:

 1. pályázati kérelem adatlap,
 2. egyéb adatok (ezen belül a pályázó nyilatkozata a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozóan),
 1. költségterv és pénzügyi adatok,
 2. nyilatkozat a kötelezettségekről és tartozásmentességekről,

B) kötelezően csatolandó dokumentumok:

 1. a pályázó nyilatkozata az Alap által kiadott formanyomtatványon,
 2. adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat az Alap által kiadott formanyomtatványon,
 3. költségvetés,
 4. a pályázati kérelem űrlap részét képező kötelezettségekről és tartozásmentességekről szóló nyilatkozatok és igazolások

a) NAV-adóigazolás,

b) helyi önkormányzat igazolása,

c) a közös jogkezelő szervezetek igazolásai,

5. a pályázó tulajdonában és használatában (pl. bérelt eszköz) lévő, a médiaszolgáltatói tevékenységének folyamatos gyakorlásához szükséges teljes berendezés állomány leírása,

6. a műszaki fejlesztés tervezése az alábbiak szerint részletezve:

a) a beszerezni kívánt eszköz(ök) és berendezés(ek) (fontossági sorrendben) rendszerben betöltött funkciójának és kompatibilitásának, a meglévő rendszerhez illeszkedésének leírása, az elérhető műszaki előny(ök) feltüntetésével,

b) a beszerezni kívánt eszköz(ök) és berendezés(ek) (magyar vagy angol nyelvű, kizárólag a gyártó által kibocsátott) műszaki leírása,

7. a forgalmazó(k)nak az aktuális és részletes árajánlata(i) a beszerezni kívánt eszköz(ök)re és berendezés(ek)re,

8. az adott termék beszerzésénél az ajánlatot adó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adott termék hivatalos magyarországi kereskedőjének minősül és jótállást/szavatosságot tud nyújtani a termékre,

9. a médiaszolgáltatással kapcsolatos – a jelen pályázatban tervezett fejlesztésen kívül esedékes és szükségszerű – műszaki fejlesztés(ek) leírása, tervezése, bemutatva annak/azok meglévő/kialakítandó rendszerbe való illeszkedését és további fejleszthetőségét,

10. a pályázati díj átutalási megbízásának másolata vagy elektronikus kivonata,

C) további csatolandó/csatolható dokumentumok:

 1. amennyiben a pályázó ex-demo kategóriájú műszaki eszköz(öke)t vagy berendezés(eke)t kíván beszerezni, úgy a gyártó(k) vagy a forgalmazó(k) garanciavállalása,
 2. amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor kívánja igazolni a támogatáson túl rendelkezésére álló összeget, úgy alátámasztó okirat(ok) eredeti vagy a pályázó által hitelesített másolati példánya(i),
 3. adatszolgáltatási kötelezettség utólagos igazolása,
 4. egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok), amely(eke)t a pályázó a pályázat értékeléséhez fontosnak tart (1 db pdf/jpeg).

 Egyéb feltételek:

 • pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet beadni,
 • az eljárásban médiaszolgáltatási jogosultságonként csak egy pályázat vehet részt,
 • Jelen eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 120.000.000 Ft-ot különít el

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

A támogatás összege:

 • a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében max: 5.500.000 Ft
 • a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében max: 3.300.000 Ft
 • a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében max: 1.100.000 Ft
 • a stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztése esetében max: 2.000.000 Ft,
 • kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében max: 1.000.000 Ft

Támogatás mértéke:

80%

Önerő szükséges-e?

Igen, minimum 20 %

Pályázat beadási határidő:

1.forduló: 2023. augusztus 3. 16:00 óra

2.forduló: 2023. augusztus 29. – szeptember 28. 16:00 óra

3. forduló: 2023. október 17. – november 16. 16:00 óra

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!