Tag Archive for: lakásszövetkezetek

Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházi kapufigyelő rendszer telepítéséhez

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása.

Kik pályázhatnak?

 • a kapufigyelő rendszerrel még nem rendelkező,

 • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  –          társasházak,

  –          lakásszövetkezetek

  –          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

  –          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

  –          egyházak.

A támogatás formája, mértéke

támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke: a kiadások összegének legfeljebb 50%-a lehet, legfeljebb: 250.000,- Ft.

Határidők:

 • benyújtás: 2024. július 30. napja 24:00 óra;
 • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. szeptember 30.;
 • a pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje:  a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 6 hónap;
 • a támogatás folyósítása: Az elszámolás elfogadását követő 60 nap.

A támogatásban részesíthető munkálatok:

Kapufigyelő rendszer kialakítása.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi külső homlokzat felújításához

  Kik pályázhatnak?

  • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
  • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
  • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
  • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
  • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
  • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
   tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
   tulajdonostárs egyhangú határozatával;
  • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
  • nem adható támogatás olyan társasházaknak, amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

  A támogatás formája:

   Részben vissza nem térítendő, részben visszatérítendő támogatás: az elnyerhető támogatás 50 %-a visszatérítendő kamatmentes támogatás 10 (tíz) évre, és 50 %-a vissza nem térítendő támogatás.

  A támogatás összege

  • Keretösszeg: 1.000 millió forint
  • A támogatás mértéke: a bruttó kivitelezési költség maximum 80%-a.

  A részvétel feltételei:

  • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
   beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

  Határidők:

  • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
  • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

  A támogatásban részesíthető munkálatok:

  Külső homlokzat felújítása a külső homlokzati nyílászáróknak a cseréje nélkül. Az épület homlokzatfelújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és elavult hirdetőberendezéseket az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet visszahelyezni. Külső homlokzat felújításával egyidejűleg kötelesek azon tűzfalak felújítását is elvégeztetni, amelyek az érintett társasházzal szomszédos, alacsonyabb épület(ek) tetőzete fölé nyúlnak.

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi felújításhoz

   Kik pályázhatnak?

   • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
   • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
   • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
   • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
   • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
   • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
    tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
    tulajdonostárs egyhangú határozatával;
   • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
   • nem adható támogatás olyan társasházaknak,
    amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

   A támogatás formája:

   Visszatérítendő, 5 éves futamidejű kamatmentes hitel. Ha a társasház vállalja a 3 éven belüli visszatérítést, csak 70 %-ot kell visszafizetni.

   A részvétel feltételei:

   • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
    beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

   Határidők:

   • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
   • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

   A támogatásban részesíthető munkálatok és a támogatás mértéke:

   1. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületszerkezetek felújítása:
   • belső homlokzat felújítása, közös tulajdonú nyílászárók cseréje (kivitelezési költség 50 %-a);
   • tetőhéjazat felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
   • tartószerkezetek felújítása; (kivitelezési költség 40 %-a);
   • kéményfelújítás, helyreállítás (kivitelezési költség 40 %-a);
   • kéményseprő járda felújítás (kivitelezési költség 40 %-a);
   • bejárati kapu cseréje, felújítása. Ezen felújítási munkánál a kapuk melletti kirakatszekrényeket, kirakatvitrineket, hirdető berendezéseket meg kell szüntetni (kivitelezési költség 80 %-a)
   • lépcsőház felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
   • kapualj felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
   • falak szigetelése (kivitelezési költség 50 %-a);
   • főpárkány  helyreállítása (kivitelezési költség 50 %-a).
   • nem adható támogatás karbantartási munkára.

          2. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására,
   korszerűsítésére:

   • víz- és szennyvízvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
   • gázvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
   • elektromos hálózat cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
   • társasházi, egyedi központi fűtés esetében fűtési rendszer cseréje, kazáncserével (kivitelezési költség 30 %-a);
   • személyfelvonó közép- vagy nagyjavítása, létesítése (kivitelezési költség 50 %-a);
   • kaputelefon-rendszer kiépítése, felújítása (kivitelezési költség 50 %-a).

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    OTP Bank társasházi pályázat

    A pályázat célja
    A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a
    fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi
    kezdeményezések ösztönzése.

    Ki pályázhat?
    Bármely magyarországi társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.

    A pályázatot a közgyűlés meghatalmazásával a közös képviselő, de akár egy lakástulajdonos is benyújthatja.

    A támogatás formája:

    Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

    A részvétel feltételei:

    • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
     beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;
    • A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre,
     illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
     vonatkozhat;
    • A pályázat benyújtásának nem feltétele az OTP-nél vezetett bankszámla, de a nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.

    Határidők:

    • benyújtás: 2024. május 31.
    • szerződéskötés a Bankkal: 2024. július 31.
    • beruházás megvalósítása: 2024. november 30.

    A támogatás mértéke:

    • I. helyezés: 3 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • II. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • III. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • IV. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • V. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként
    • Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy
     meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.

    Pályázati kategóriák
    különböző célokra akár több pályázat is beadható:

    • I. kategória: Fenntarthatóbb jövő
     szabadtéri területek és belső, közös használatú terek fejlesztése (elsősorban energiahatékonysági beruházások, pl. napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés)
    • II. kategória: Biztonságos otthonok
     a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát és élet-minőség javítását szolgáló
     fejlesztések (a közös használatú helyiségek és külső terek biztonságossá tétele, pl a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítése, a homlokzat és tetőszerkezet biztonságossá tétele, akadálymentesítés)
    • III. kategória: Barátságos környezet
     legfeljebb 25 lakást magában foglaló társasházak és lakásszövetkezetek részére, közösségépítést és a közösségi tevékenységeket támogató fejlesztések, a közös helyiségek és szabadtéri területek fejlesztése (pl biciklitárolók vagy szabadidős- és kerti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása parkosítás, kertépítés, gyepesítés).

    Egyéb: Az OTP Banknál társasházi  bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése
    mellett nyithatnak bankszámlát

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!