Tag Archive for: közösségi célok megvalósítása

Civil kezdeményezések közösségi céljainak támogatása

Civil kezdeményezések közösségi céljainak támogatása

A pályázat neve: Közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása

A pályázat célja:

 • Civil szervezetek közösségi céljainak megvalósításához szükséges tevékenység támogatása
 • Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javítása
 • Szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítása
 • Hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalának emelése

Kik pályázhatnak?

 • min. 2 éve aktív civil és nonprofit szervezetek
 • nagykorú, magánszemélyek, akiknek nincs köztartozása

A támogatás jellege, időtartama, mértéke:

 • vissza nem térítendő, egyszeri támogatás (beszámoló-köteles)
 • időtartama, a támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év.
 • pályázatonként igényelhető összeg: 100.000 – 10.000 000 Ft között
 • önrész nem szükséges

Elszámolható költségek:

 • vállalkozói szerződésből eredő díj
 • megbízási díj
 • előadói tiszteletdíjak
 • egyszerűsített foglalkoztatás díja

A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

Egyéb pályázati információk:

 • a költségek a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók
 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel
 • egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be
 • elutasított pályázat, vagy nyertes pályázat esetén ugyanarra a támogatási célra újra pályázni nincs lehetőség
 • eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet
 • a Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújt
 • pályázati díj nincs

Az elbírálás során előny:

 • a pályázat célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek)
 • legalább 2 éve aktív a civil szervezet,
 • a nyilvántartásban már két éve szerepel,
 • a létesítő okiratban a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet végez

A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év.

A támogatás folyósítása:

 • a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor
 • a beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg visszafizetésével járhat

A pályázat beadásának módja, határideje: 

1. negyedév: 2023. január 01. – február 28.
2. negyedév: 2023. április 01. – május 31.
3. negyedév: 2023. július 01. – augusztus 31
4. negyedév: 2023. október 01. – november 30.

A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött.
A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani, illetve módosítani.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!