Tag Archive for: közösségek

Tatabánya vallási közösségeinek támogatása

Tatabánya Önkormányzata pályázatot írt ki az egyházi, hitéleti közösségek működésének, a működési feltételeik javításának támogatására

 1. A pályázat célja:
 • a tatabányai egyházi közösségek hitéleti vagy közfeladatot ellátó, kulturális, oktatási, közösségépítő tevékenységével szorosan összefüggő épület eszközbeszerzésére, felújítására,
 • egyéb, az egyházi feladatellátással összefüggő berendezési tárgyak vagy eszközök beszerzésére
 •   a városban működő közösségek létrejöttének és működésének támogatása, működési költségeik fedezetéhez anyagi segítségnyújtás;

     2. A pályázók köre:

 • Pályázhat bármely Tatabánya területén működő és a városban tényleges tevékenységet folytató, az Országgyűlés által elismert egyházak;
 • feltétel, hogy a pályázó szervezet a város közösségi életében aktívan részt vállaljon,
  rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség
  érdekében végzett egyéb tevékenységével
 • feltétel, hogy a pályázó szervezet pontosan és határidőben elszámoljon a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a Tatabánya képviselőtestülete által jóváhagyott céltól;
 • kizáró körülmény, ha a pályázónak a pályázaton kívüli együttműködési megállapodása áll fenn Tatabánya Önkormányzatával
 • a pályázat keretében nem támogathatók a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok
 • egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

     3. Határidők:

 • benyújtás: 2024. március 25. A pályázatot papíralapon kell benyújtani!
 • elbírálás: 2024. április 30-ig, a döntésről 15 napon belül értesítenek
 • elszámolási határidő: 2025. január 31.

    4. A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott

    5. A támogatás összege: 100 000- 800 000,- Ft,

    6. Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.

    7. További feltétel:

 • A pályázat csak azon tulajdonokra terjed ki, amelyek a pályázat beadása előtt legalább
  5 éve a pályázó saját tulajdonában áll;
 • támogatásban részesíthetők azon tatabányai egyházi eszközbeszerzések, vagy helyiség
  felújítások, melyekben:

– a helyi közösség hitéleti tevékenységet folytat,
– vagy a hitélet erősítése céljából szervezett közösségépítő események                                                                     valósulnak meg (pl.  oktatás, nevelés, szociális és gyermekvédelmi                                                                       tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények,                                                                   kulturális programok, zenei, képző- és alkotóművészeti programok,                                                                      képzések).

   

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Tatabánya kulturális önszerveződő közösségeinek támogatása

  Tatabánya Önkormányzata támogatni kívánja a városban a kultúra terén  működő önszerveződő közösségeket és a városban működő társadalmi szervezetek programjainak megvalósítását.

  1. A pályázat célja:
  • a városban működő közösségek létrejöttének és működésének támogatása, működési költségeik fedezetéhez anyagi segítségnyújtás;
  • a városban működő társadalmi szervezetek által szervezett programok megvalósításának támogatása;
  • nagyobb közösségnek szervezett kulturális fesztiválok, hagyományokkal rendelkező események megrendezésére, hagyományőrző nagyrendezvények megvalósításának támogatása.

       2. A pályázók köre:

  • Pályázhat bármely szervezet (az OBH által vezetett közhiteles névjegyzékben szereplő civil szervezet, egyesület, alapítvány, egyház, nemzetiségi önkormányzat), amely tatabányai székhelyű és legalább egy éve működik a településen;
  • Feltétel, hogy a pályázó szervezet a város közösségi életében aktívan részt vállaljon rendezvények szervezésével, maradandó értékek létrehozásával, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenységével;
  • Feltétel, hogy a pályázó szervezet pontosan és határidőben elszámoljon a korábban kapott támogatással, melynek felhasználása nem lehet ellentétes a Tatabánya képviselőtestülete által jóváhagyott céltól;
  • kizáró körülmény, ha a pályázónak a pályázaton kívüli együttműködési megállapodása áll fenn Tatabánya Önkormányzatával.

       3. Benyújtási határidő: 2024. március 25.

       4. A támogatás összege: 100 000- 500 000,- Ft,

       5. Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.

       6. A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

  • közösségek összetartozását erősítő,
  • tudományos,
  • művészeti,
  • hagyományápoló,
  • egészséges életmódot népszerűsítő,
  • kulturális tevékenységek

      7. Elszámolható kiadások

  • működési célú
  • szakmai feladatellátást segítő kiadások

     

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!