Tag Archive for: kölcsön

Kispest Önkormányzatának pályázata társasházaknak, lakásszövetkezeteknek

A kispesti önkormányzat támogatása társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok felújításához

Kispest Önkormányzata kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt a  Budapest XIX. kerületi társas- és szövetkezeti házak felújításának, korszerűsítésének, energetikai korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.

Kik pályázhatnak?

 • a XIX.. kerület közigazgatási területén lévő:

  –          társasházak

  –        lakásszövetkezetek

 • amelyek legalább 10 éve épültek
 • amelyek legalább 4 lakásból állnak
 • nem szerződhet a tartozás megfizetéséig :
  • akinek lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van,
  • akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van;
  • aki az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatással nem számolt el, az
   elszámolás teljesítéséig;
  •  aki csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
  • ahol bejelentés nélkül vagy a bejelentést jóváhagyó dokumentumtól eltérő tevékenység zajlik,
  • akivel szemben településképi kötelezés van folyamatban;
  • ahol a közterület eredeti állapottól eltérő, a rendeltetésszerű használatot zavaró
   átalakítása történt.

A támogatás formája, keretösszege, mértéke

 • a támogatás  előfinanszírozott, visszatérítendő  kamatmentes kölcsön
 • keretösszeg: 20 millió forint
 • a támogatás mértéke:
  • A tervezett összeg 50 %-a, minimum 300.000,-forint, maximum: 5.000.000 forint
  • közegészségügyi veszélyt okozó műszaki problémák elhárítása esetén: a tervezett összeg 80%-a
 • a hitel visszafizetése:a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év, min. havi 5.000 Ft-os részletekben.

Támogatható munkálatok

kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítása, korszerűsítése, különösen:

 • a lakhatást súlyosan nehezítő állapotba került közös tulajdonban lévő épületrészek
  felújítására;
 • központi gépészeti berendezések és tartozékaik felújítási munkáira;
 • lakóközösség által üzemeltetett nyomvonalas közmű bekötések létesítésére, létesítmények felújítására, cseréjére;
 • energetikai korszerűsítésre;
 • nyílászárók felújítására, cseréjére;
 • az épületállomány állagának, környezetvédelmi jellemzőinek, eredeti esztétikai
  értékének és biztonságának javítása.

Nem támogatható:

 •  működési, üzemeltetési feladatok;
 •  Pályázó által korábban igénybe vett pénzügyi szolgáltatás visszafizetése

Határidők:

 • benyújtás: 2024. június 27. napja 12:00 óra; 
 • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a pályázatokat a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.

 

A támogatás feltétele:

 • A társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
 • A pályázat benyújtása előtt elkészült munkákkal nem lehet pályázni, de a benyújtást követően el lehet kezdeni a munkát.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Bp. VII. kerületi önkormányzat támogatása társasházak felújításához

  Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendő támogatást nyújt a kerület társasházai számára az épületek felújításához.

  Kik pályázhatnak?

  • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

   –          társasházak

   –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

   –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

  • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

  A támogatás formája, mértéke

  A támogatás részben vissza nem térítendő,részben visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, a támogatás mértéke:

  a) gázvezeték felújítása: max 4.000.000,-Ft;

  b) közös tulajdonban lévő teherhordó épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek rendeltetését gátló, veszélyeztető állapotot megszüntető munkák, melyek élet- és balesetveszélyes állapotát igazolni kell.

  • ha hatósági kötelezés van: max. 6.000.000,- Ft;
  • ha szakvélemény az elektromos hálózat felújításának szükségességéről: max. 4.500.000,-Ft;
  • kéményseprési szakhatóság véleménye alapján kéményfelújítás (bélelés kivételével): max. 4.000.000,-Ft;
  • tartószerkezeti munkavédelmi szakvélemény alapján: max 6.000.000,-Ft;

  c) igazolás nélkül is támogatható munkálatok:

  • közterületet érintő leromlott műszaki állapot megszüntetése: max: 6.000.000,- Ft. (saroképület esetén max: 9.000.000,-Ft);
  • tető héjalás, tető szerkezet: 4.500.000,-Ft (saroképület esetén: 6.700.000,-Ft)
  • telekhatáron belüli leromlott műszaki állapot megszüntetése: max 7.500.000,- Ft.;
  • épületgépészeti felújítások és építések: max 4.500.000,- Ft;
  • belső tereket érintő szépészeti felújítási munkák: max. 1.500.000,-Ft;
  • hatósági kémény-felújítási, bélelési kötelezettség,: max. 3.700.000,-Ft;
  • postaláda csere az albetétszám függvényében: 7.500,-Ft /postaláda;

  c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

  Önrész:

  • rendeltetést gátló javító munkák és gázkizárt pályázat esetében 30%;
  • általános társasház felújítási munkák esetében 50%.

  Határidők:

  • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra; gázkizárt pályázatok benyújtása: a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig lehet.
  • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
  • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap
  • a munkák elvégésének határideje (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

  – rendeltetést gátló javító munkák esetén 90 nap

  – gázkizárt pályázat esetén 90 nap

  – általános társasház felújítási munkák esetén 365 nap

  • Elszámolási határidő (a támogatási szerződés megkötésétől számítva):

   

  – rendeltetést gátló javító munkák esetén 120 nap

  – gázkizárt pályázat esetén 120 nap

  – általános társasház felújítási munkák esetén 395 nap

   

  A támogatás feltétele:

  • A meghatározott pályázat típusok  nem átjárhatóak, a társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
  • Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni, kivéve a gázvezeték felújítást, ha a gázszolgáltató a társasházat sikertelen tömörségi nyomáspróba azaz műszaki ok miatt kizárta a gázszolgáltatásból;
  • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
  • Gázkizárt pályázatot a gázszolgáltatásból történő kizárást követő 60 napon belül lehet benyújtani.
  • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Bp. VII. ker. Önkormányzat támogatása társasházak energiahatékonysági fejlesztéséhez

   Bp. VII. kerületének Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt nyújt a kerület társasházai számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáik támogatására.

   Kik pályázhatnak?

   • a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

    –          társasházak

    –          lakásfenntartó szövetkezeti házak

    –          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok,

   • amelyeknek nincs a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása

   A támogatás formája, mértéke

   a) A támogatás visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, az önerő mértéke: 50%.

   b) A támogatás mértéke:

   • osztatlan közös tulajdonban lévő terek világítása: max 750.000,-Ft;
   • falak és légaknák hőszigetelése: max 15.000.000,- Ft;
   • padlásfödémek hőszigetelés: max. 3.750.000,-Ft;
   • pincefödémek hőszigetelés: max. 2.250.000,-Ft;
   • osztatlan közös tulajdonú napelem energiatárolóval: max. 3.750.000,-Ft;
   • osztatlan közös tulajdonú napkollektor: max. 3.750.000,-Ft;
   • osztatlan közös tulajdonú hőszivattyú: max. 15.000.000,-Ft;

   c) a támogatás a keretösszeg kimerüléséig kerül odaítélésre.

   Határidők:

   • benyújtás: 2024. szeptember 15. napja 24:00 óra;
   • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.
   • futamidő: a visszafizetés határideje a kapott támogatás összegétől függően: 12-48 hónap

   A támogatás feltétele:

   •  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.
   • 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot.
   • A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!