Tag Archive for: kislépték

Kisléptékű partnerség a sport területén

Kisléptékű partnerségek támogatása a sport területén

Az Európai Bizottság pályázati felhívása kisléptékű partnerségek támogatására a sport területén, az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonása, továbbá az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása és az európai dimenzió helyi szintű átültetése érdekében.

A pályázat célja:

 • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának és gyakorlatának minőségi szempontú javítása és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
 • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
 • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek azegyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket eredményeznek;

A pályázók köre:

 • Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.
 • A kis léptékű partnerség projekt, amelyben legalább két különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó két szervezet/intézmény vesz részt.

A támogatás összege: 30.000 EUR, vagy 60.000 EUR
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A kis léptékű partnerségek olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.

A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények és az Erasmus+ program keretében új résztvevők elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait.

Ez a pályázattípus rugalmas formátumokat – a transznacionális és nemzeti jellegű, európai
dimenzióval rendelkező tevékenységek ötvözését – is támogatni fogja, ami lehetővé teszi a szervezetek/intézmények számára, hogy elérjék a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket.

A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

A projekt időtartama: 6 és 24 hónap között.

A kis léptékű partnerségek négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés.

A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban.

 1. Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
 2. Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
 3. A tevékenységek megvalósítása;
 4. Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

 • Befogadás és sokszínűség
 • Környezeti fenntarthatóság
 • Digitális dimenzió
 • Részvétel és polgári szerepvállalás

Értékelési szempontok:

 • A projekt relevanciája
 • A projektterv és a megvalósítás minősége
 • A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége
 • Hatás

A pályázat benyújtása: A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében a pályázatot a Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

Beadási határidő: 2024. március 5. 17:00 óra

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!