Tag Archive for: képzési támogatás

30 év felettiek bértámogatása vállalkozásoknak

30 év feletti álláskeresők bértámogatása

A támogatás célja:

A 30-64 év közötti álláskereső vagy szolgáltatást kérő személyek munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutásának elősegítése. 

A támogatás 3 részből áll:

I. Bértámogatás (a munkaadónak nyújtják) :

 • 4 hónapra szól (hátrányokkal küzdő programrészvevők esetén 6 hónap),
 • a támogatás mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint.

II. Lakhatási támogatás:

 • legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső részére
 • aki legalább hat hónap szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű munkaviszonyt létesít;
 • és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye
 • az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

III. Utazási támogatás

 • nyilvántartott álláskereső
 • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye
 • legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható,
 • a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben.

IV. Tervezett képzési támogatás:

 • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a)

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

 

Munkahelyi képzések

Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

 • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

 Választható képzések:

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
 2. Soft skill képzés
 3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
 4. Nyelvi képzés

A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

A támogatás összege, mértéke:

 • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
 • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
 • önerő szükséges minimum 30 %.

Elszámolható költségek:

 • képzési költség
 • bértámogatás
 • projekt-előkészítés
 • projektmenedzsment költés
 • szakmai megvalósítói költség

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
 • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

 • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
 • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
 • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

Ki nem vehet részt a pályázaton?

  • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
  • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
  • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
  • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
  • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
  • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
  • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
  • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

Támogatás folyósításának módja:

 • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
 • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

Pályázati feltételek:

 • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
 • A képzés utolsó napja utáni 6. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
 • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
  • közös megegyezéssel vagy
  • felmondással vagy
  • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
 • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
 • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
 • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

Kérelem beadási határidő: 2024.06.30.

A pályázati leírás nem teljeskörű.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Ifjúsági Garancia Program

  Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

  A pályázat célja: A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

  A pályázók köre egyrészről:

  • 15-29 év közötti fiatalok;
  • nem tanulnak,
  • nem dolgoznak;
  • álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartottak.
  A pályázók köre másrészről:
  • mikro és KKV-k, amelyek a fent megnevezett célcsoportot foglalkoztatni kívánják.
  A támogatás főbb jellenzői:
  • a vállalkozások vehetik igénybe a Bértámogatást;
  • a fiatal álláskereső veheti igénybe a lakhatási és utazási támogatást, valamint a képzési támogatást.

  A támogatás feltételei:

  • Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de maximum havi 250 ezer forint lehet.
  • Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • az kaphatja maximum 12 hónapnyi időtartamra,
   • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és
   • aki minimum hat hónap időtartamra szóló és
   • legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és
   • akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye.
   • A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg (jelenleg: 186.200 Ft).
  • Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye.
   • A támogatás maximum 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben (13.300,- Ft/10 km).
  • Képzési támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
   • 2024.május hónaptól lesz lehetőség a képzési támogatás igénybevételére.

  Határidők: a pályázat megnyitására várunk, jelenleg még csak ezeket a részleteket tudjuk.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Munkahelyi képzések vállalkozásoknak 2024

   Munkahelyi képzések vállalkozásoknak

    A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

   A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

   Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

   • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

    Választható képzések:

   1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
   2. Soft skill képzés
   3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
   4. Nyelvi képzés

   A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

   A támogatás összege, mértéke:

   • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
   • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
   • önerő szükséges minimum 30 %.

   Elszámolható költségek:

   • képzési költség
   • bértámogatás
   • projekt-előkészítés
   • projektmenedzsment költés
   • szakmai megvalósítói költség

   A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

   • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
   • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

   Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

   • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
   • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
   • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

   Ki nem vehet részt a pályázaton?

    • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
    • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
    • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
    • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
    • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
    • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
    • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
    • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

   Támogatás folyósításának módja:

   • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
   • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

   Pályázati feltételek:

   • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
   • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
   • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
    • közös megegyezéssel vagy
    • felmondással vagy
    • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
   • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
   • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
   • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
   • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

   Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

   A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    Hiányzik egy jó munkaerő a vállalkozásába?

    A támogatás neve: Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (legfeljebb 6 havi 50%) támogatása

    A támogatás célja:  Vállalkozások számára munkaerő támogatás

     

    Ki igényelheti ezt a támogatást:

    a) legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső vagy

    b) minden 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső.

     

    Támogatás időtartama, mértéke:

    • A támogatás folyósítási időtartama 6 hónap 
    • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de megállapításkori havi korlátja legfeljebb havi 250 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében
    • Részmunkaidő esetében arányosítani szükséges
    • A támogatott – ha megilleti – egyéb adókedvezmények is igénybe vehetők és összevonhatók.
    • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át.

    A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

    Létszámtartási kötelezettség:

    • A munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát.
    • A foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.
    • A támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló Mt. megfelelő pontja alapján sem szünteti meg.

    Létszámbővítés:

    A munkáltatónál a támogatással felvett új munkaerő alkalmazásával létszám növekedést kell elérni.

    A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat:

    1. Támogatás akkor adható, ha a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2022. december 15. napján meglévő statisztikai létszám     VAGY
    2. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő létszám azonos vagy nagyobb, mint a kérelem benyújtását megelőző 3 teljes lezárt hónap 3 havi nettó átlagos statisztikai állományi létszáma.

    A támogatás nem vehető igénybe:

    • a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,
    • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
    • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak,
    • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre,
    • közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások.

    A kérelem elbírálása:

    A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!