Tag Archive for: iskola

Tesco pályázat helyi közösségi programok megvalósítására

Tesco pályázat helyi közösségi programok támogatására

Pályázati cél: a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása

A pályázók köre:

 • A 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket,
  munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat)
 • a Ptk. alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel;
 • a Ptk. és a Ctv. alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van)
 • közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
 • szociális intézmények;
 • legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
 • informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.

Támogatható tevékenységek:

 • a környezet megszépítése /és vagy a helyi közösségi élet előmozdítása a helyi közösség aktív közreműködésével
 • oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek
  számára
 • Az egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítása

A támogatás feltétele:

A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

A támogatás formája és mértéke:

A pályázatban egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia. A k) pont szerinti tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a k) pont szerinti tevékenység választható.

A pályázat keretösszege: 42.000.000 forint. 60. szavazási körzetre
A támogatás összege: a szavazási körzetben első helyezett: 400.000 forint.

                                     a szavazási körzetben második helyezett: 200.000 forint.

                                     a szavazási körzetben harmadik helyezett: 100.000 forint.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 • pályázati projektek benyújtása: 2024. május 3-ig;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2024.  június 14-ig;
 • vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
 • vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.
 • A pályázati projekt futamideje: 2024. szeptember 1. és 2025. március 31. között

A SZAVAZÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja;
 • A helyi közösség bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg;
 • A Tesco munkatársainak bevonása – a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg, önkéntes lehetőséget biztosítanak lehetőség szerint a Tesco munkatársainak;
 • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható
 • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival
  és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal;
 • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Készüljön fel a pályázatokra velünk!

Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!