Tag Archive for: hitel

KKV technológiai eszközfejlesztés hitel program

KKV Technológia Plusz Hitel Program

A hitelprogram célja: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára, termelékenységük  és hozzáadott értékük növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

Célja továbbá a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

Azaz cél, hogy a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektessenek be, és ezt hitellel tudják finanszírozni.

A hitel kódja: GINOP Plusz-1.4.3-24

Keretösszeg: 155,54 milliárd Forint, amelyet Budapesten kívüli régióik használhatnak fel.

A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

Ki veheti igénybe a hitelt?

 1. Olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 2. Legalább 5 főt foglalkoztatnak.
 3. Legalább egy lezárt üzleti évük van.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Szociális szövetkezet
 • Egyéb szövetkezet
 • Európai részvénytársaság (SE)
 • Európai szövetkezet (SCE)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozó
 • Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit Betéti társaság.

Hitel felhasználása:

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése, a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások érdekében, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektekhez használhatók fel, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

Elszámolható költségek köre:

 • új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben
 • IKT eszközök: új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű
 • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja,
 • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
 • képzéshez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 5%-a
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

Mik a hitelkonstrukció legfontosabb részletei?

Hitel felhasználása:

 • tárgyi eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • épület kivitelezési költségek (megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén)
 • egyéb mérnöki és szakértői díjak
 • új elektromos jármű beszerzése
 • képzéshez kapcsolódó költségek
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek.

Kölcsön összege: min. 10 millió Forintmax. 100 millió Forint. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások által
igényelhető kölcsön max. 50 millió Forint lehet.

Hitel futamideje:
az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási Kölcsön.

A kölcsön devizaneme: HUF

Finanszírozás mértéke: legfeljebb 90%

Hitel kamata: 0% / év.

Beadási határidő: 2024. április 30-2024. december 30.

Önerő: Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

Projekt megvalósítási határideje: A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg
befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal
meghosszabbítható.
Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben
történik.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara kamattámogatása a Széchenyi Kártya Program hitelekhez

  A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK)  pályázatot hirdet a kamarai tagok által igénybe vett Széchenyi Kártya Program hitelek évi kamattámogatására.

   

  Ki pályázhat?

  •  a Kamara olyan tagja, amelynek rendezett a tagsága;
  • aki a SKIK-nél igényelt Széchenyi hitelt,
  • aki  vállalja, hogy a SKIK-nél fennálló tagságát 2025. január 1. napjától kezdődően legalább annyi időre fenntartja, amely idő alatt befizetett tagdíja eléri az általa igénybe vett támogatás összegét. Több támogatás igénybevétele esetén a támogatások összeadódnak, és a tagsági viszony fenntartásának időtartamát ennek figyelembevételével kell megállapítani.
  • olyan tagvállalkozás, amelynek nincs a NAV felé adótartozása.

  Határidők:

  • Benyújtási határidő: folyamatos,  a támogatásra fordítható keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. december 1-ig;
  • Szerződéskötési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 15-ig;
  • Támogatási összeg utalási határideje: a 2024. évi kamatfizetést igazoló értesítők kamarához történt beérkezését követő 15 napon belül. A 2024. évben teljesített utolsó kamatfizetést igazoló értesítők befogadási határideje 2025. január 31-e, melynek utalása 2025. február 15-ig történik meg,

  A támogatás formája: vissza nem térítendő, utólagos támogatás

  A támogatás keretösszege: 3 000 000,- Ft.

  A támogatás mértéke:

  A Széchenyi Kártya Program hitelszerződés keretében 2024. évre kifizetett kamatok 5 %-a, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

  A támogatási összeg határai:

  • A tagvállalkozás által egyidejűleg (előző évek is) igénybe vehető támogatási összeg – több támogatás igénybevétele esetén ezek együttes összege – felső határa az előző évi tagdíj ötszöröse.
  • A tagvállalkozás által igénybe vehető legkisebb támogatási összeg 20.000.- Ft.

  A támogatás folyósítása: utólag történik, a Széchenyi hitel kamatának megfizetéséről szóló banki igazolás SKIK-nek történő megküldését követően. A banki igazolásnak tartalmaznia kell a kamat %-os mértékét is. Ezt követően a folyósításra a beérkezési sorrendben kerül sor a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

  Határidők:

  • Jelentkezési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 1-ig.
  •  Szerződéskötési határidő: folyamatos, amíg a támogatásra fordítható keret rendelkezésre áll, de legkésőbb 2024. december 15-ig.
  • Támogatási összeg utalási határideje: a banki igazolások kamarához történt beérkezését követő 15 napon belül. A 2024. évben teljesített utolsó kamatfizetést igazoló értesítők befogadási határideje 2025. január 31-e, melynek utalása 2025. február 15-ig történik meg.

   

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Nincs pénze a rezsit kifizetni? 0%-os hitelt kaphat! Ne késlekedjen, vágjon bele!

   A pályázat felfüggesztésre került forráskimerülés miatt. – 2022.12.09.

    

   A pályázat neve:

   Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram „B” hitelcél

    

   A pályázat célja:

   A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása. 


   Milyen cég igényelheti a támogatást?

   • Magyarország területén székhellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, 
   • de finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, 
   • mikro-, kis- és középvállalkozások,
   • amelyek devizabelföldinek minősülnek, azaz belföldön kerültek bejegyzésre. 

    

   A támogatás formája és mértéke:

   • Minimum 1 millió forint – maximum 150 millió forint. 
   • DE! Az igényelt kölcsön összege a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen nem haladhatja meg a Pályázó utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.
   • A támogatás formája: 0% hitel
   • A pályázathoz saját forrás, önerő NEM szükséges.
   • Biztosítékot viszont szükséges adni. 
   • Nem kerülnek felszámításra: kezelési költség; rendelkezésre tartási jutalék;  előtörlesztési díj; szerződésmódosítási díj 
   • Felszámítható díjak: pl: értékbecslői, közjegyzői díj.

    

   Milyen vállalkozási formában pályázhat? 

   • Kft., Rt. vagy Bt., Szociális Szövetkezet vagy Egyéni vállalkozás is lehet. 

    

   Megvalósítási helyszín:

   Magyarországon működő, telephellyel és fiókteleppel rendelkező vállalkozások, amelyek nem a közép-Magyarországi régióban végzik a tevékenységüket.

    

   Elszámolható költségek köre

   1. Készlet beszerzés költségei:– csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok,
    késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok fogadhatóak el.

         2. Működési költségek finanszírozásának költségei:

   • termeléshez szükséges költségek
   • nyersanyagok beszerzési költségei 
   • igénybe vett szolgáltatások értéke.

         3. Munkaerő költségek (kivéve távmunka)

         4. Közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek

    

   Kölcsönkérelem benyújtása

   A Hitelprogram keretében 2023. február 15-ig lehet kérelmet benyújtani.

    

   Az elvárt fedezet mértéke

   5.000.000-25.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén:

   gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén: 

   • az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége, 

   egyéni vállalkozók esetén:

   • az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége VAGY 

   az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.


   25.000.001-150.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén: 

   A minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva ÉS 


   gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén:

   • az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége, illetve 

    

   egyéni vállalkozó esetén: 

   • az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége.

    

   A pályázat benyújtási időszaka: 2022.11.30.- 2023. február 15. 

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!