Tag Archive for: gyermekorvos pályázat

Háziorvosok, fogorvosok körzeti támogatása

Háziorvosok, fogorvosok körzeti támogatása

A pályázat neve:

Pályázat háziorvosi és fogorvosi letelepedési támogatáshoz

A támogatás célja:

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok letelepedésének támogatása.

Elnyerhető támogatási összegek:

I. kategória: legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése nettó 12.000.000,- Ft,

II. kategória: legalább 24 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése nettó 14.000.000,- Ft,

III. kategória: legalább 36 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése nettó 16.000.000,- Ft,

IV. kategória: legalább 48 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése nettó 18.000.000,- Ft,

V. kategória: legalább 60 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése nettó 20.000.000,- Ft

Ki nyújthat be pályázatot:

Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki

a) a pályázat benyújtásakor az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal nem rendelkezik;

b) a pályázat benyújtását megelőző 5 évben nem rendelkezett praxisjoggal, vagy olyan praxisjoggal rendelkezett, amelyet ingyenesen vagy visszterhesen elidegenített,

c) háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez.

További feltételek:

  • pozitív pályázati eredményhirdetést követő 3 hónapon belül – de legkésőbb 2023. november 30-ig egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést köt, vagy
  • a háziorvos/fogorvos foglalkoztatására vonatkozó jogviszony létrejön
  • a betöltésre kerülő háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia

– felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.200 főt,

– gyermek körzet esetén: 600 főt.

  • a betöltésre kerülő fogorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia

– felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.600 főt,

– gyermek körzet esetén: 1.400 főt.

 Visszafizetési kötelezettség:

  • A nyertes háziorvos/fogorvos a 6 éves időtartamban nem végez a nyertes pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, a NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja.
  • Ebben az esetben az orvos köteles a kifolyósított támogatás nettó összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított ügyleti kamatát egy összegben a NEAK részére visszafizetni.

Meghosszabbított időtartam:

Ha a nyertes pályázó gyermekvállalás, vagy egy hónapot meghaladó  betegség miatt átmenetileg nem tudja személyesen ellátni az adott háziorvosi/fogorvosi körzet feladatait, akkor a 6 éves időtartam meghosszabbodik azzal az időintervallummal, amíg ez az állapot fennáll.

További feltételek a pályázó felé:

– nem rendelkezik köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt,

– büntetlen előéletű,

– pozitív pályázati eredményhirdetést követően támogatási és finanszírozási szerződést köt vagy foglalkoztatásra vonatkozó jogviszonyt létesít

összeférhetetlenség okán nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó,

b) kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.

 

A pályázat elbírálása a benyújtását követő 60 napon belül megtörténik.

A háziorvosi/fogorvosi szolgálatra járó támogatási összeg kifizetése egy összegben, a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül történik.

 A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2023. október 15-ig.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!