Tag Archive for: gépészet

Kispest Önkormányzatának pályázata társasházaknak, lakásszövetkezeteknek

A kispesti önkormányzat támogatása társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok felújításához

Kispest Önkormányzata kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt a  Budapest XIX. kerületi társas- és szövetkezeti házak felújításának, korszerűsítésének, energetikai korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.

Kik pályázhatnak?

 • a XIX.. kerület közigazgatási területén lévő:

  –          társasházak

  –        lakásszövetkezetek

 • amelyek legalább 10 éve épültek
 • amelyek legalább 4 lakásból állnak
 • nem szerződhet a tartozás megfizetéséig :
  • akinek lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van,
  • akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van;
  • aki az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatással nem számolt el, az
   elszámolás teljesítéséig;
  •  aki csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
  • ahol bejelentés nélkül vagy a bejelentést jóváhagyó dokumentumtól eltérő tevékenység zajlik,
  • akivel szemben településképi kötelezés van folyamatban;
  • ahol a közterület eredeti állapottól eltérő, a rendeltetésszerű használatot zavaró
   átalakítása történt.

A támogatás formája, keretösszege, mértéke

 • a támogatás  előfinanszírozott, visszatérítendő  kamatmentes kölcsön
 • keretösszeg: 20 millió forint
 • a támogatás mértéke:
  • A tervezett összeg 50 %-a, minimum 300.000,-forint, maximum: 5.000.000 forint
  • közegészségügyi veszélyt okozó műszaki problémák elhárítása esetén: a tervezett összeg 80%-a
 • a hitel visszafizetése:a támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 5 év, min. havi 5.000 Ft-os részletekben.

Támogatható munkálatok

kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítása, korszerűsítése, különösen:

 • a lakhatást súlyosan nehezítő állapotba került közös tulajdonban lévő épületrészek
  felújítására;
 • központi gépészeti berendezések és tartozékaik felújítási munkáira;
 • lakóközösség által üzemeltetett nyomvonalas közmű bekötések létesítésére, létesítmények felújítására, cseréjére;
 • energetikai korszerűsítésre;
 • nyílászárók felújítására, cseréjére;
 • az épületállomány állagának, környezetvédelmi jellemzőinek, eredeti esztétikai
  értékének és biztonságának javítása.

Nem támogatható:

 •  működési, üzemeltetési feladatok;
 •  Pályázó által korábban igénybe vett pénzügyi szolgáltatás visszafizetése

Határidők:

 • benyújtás: 2024. június 27. napja 12:00 óra; 
 • a pályázatok elbírálásának tervezett határideje: a pályázatokat a benyújtástól számított 60 napon belül döntésre előterjesztik.

 

A támogatás feltétele:

 • A társasházi pályázat csak a közgyűlési határozatban meghatározott pályázat típusok tekintetében nyújtható be;
 • A pályázat benyújtása előtt elkészült munkákkal nem lehet pályázni, de a benyújtást követően el lehet kezdeni a munkát.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!