Tag Archive for: felújítás

Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi külső homlokzat felújításához

Kik pályázhatnak?

 • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
 • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
 • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
 • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
 • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
 • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
  tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
  tulajdonostárs egyhangú határozatával;
 • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
 • nem adható támogatás olyan társasházaknak, amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

A támogatás formája:

 Részben vissza nem térítendő, részben visszatérítendő támogatás: az elnyerhető támogatás 50 %-a visszatérítendő kamatmentes támogatás 10 (tíz) évre, és 50 %-a vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás összege

 • Keretösszeg: 1.000 millió forint
 • A támogatás mértéke: a bruttó kivitelezési költség maximum 80%-a.

A részvétel feltételei:

 • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
  beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

Határidők:

 • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
 • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

A támogatásban részesíthető munkálatok:

Külső homlokzat felújítása a külső homlokzati nyílászáróknak a cseréje nélkül. Az épület homlokzatfelújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és elavult hirdetőberendezéseket az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet visszahelyezni. Külső homlokzat felújításával egyidejűleg kötelesek azon tűzfalak felújítását is elvégeztetni, amelyek az érintett társasházzal szomszédos, alacsonyabb épület(ek) tetőzete fölé nyúlnak.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Bp. VI. ker. Önkormányzat támogatása társasházi felújításhoz

  Kik pályázhatnak?

  • Budapest VI. kerület közigazgatási területén lévő;
  • azon társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek;
  • ahol a magánszemélyek tulajdoni hányada eléri az összes tulajdoni hányad 50 %-át;
  • amelyek rendelkeznek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, alapszabállyal;
  • rendelkeznek a társasházi közgyűlés  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával a pályázaton való részvételről;
  • rendelkeznek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról, a közös
   tulajdonba kerülő épületberendezés (személyfelvonó) létesítéséhez az összes
   tulajdonostárs egyhangú határozatával;
  • nincs az Önkormányzat felé lejárt tartozásuk, vagy egyéb köztartozásuk.
  • nem adható támogatás olyan társasházaknak,
   amelyek homlokzatain településképi szempontból szabálytalanul helyeztek el reklámot.

  A támogatás formája:

  Visszatérítendő, 5 éves futamidejű kamatmentes hitel. Ha a társasház vállalja a 3 éven belüli visszatérítést, csak 70 %-ot kell visszafizetni.

  A részvétel feltételei:

  • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és
   beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem;

  Határidők:

  • Benyújtás: 2024. március 1- 2024. szeptember 30., hétfő 12.00 óráig
  • A felújítási munkák befejezési határideje: az elnyert felújítási támogatás folyósítására vonatkozó szerződés aláírásától számított 12 hónap. Indokolt esetben egyszer meghosszabbítható 6 hónappal.

  A támogatásban részesíthető munkálatok és a támogatás mértéke:

  1. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületszerkezetek felújítása:
  • belső homlokzat felújítása, közös tulajdonú nyílászárók cseréje (kivitelezési költség 50 %-a);
  • tetőhéjazat felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
  • tartószerkezetek felújítása; (kivitelezési költség 40 %-a);
  • kéményfelújítás, helyreállítás (kivitelezési költség 40 %-a);
  • kéményseprő járda felújítás (kivitelezési költség 40 %-a);
  • bejárati kapu cseréje, felújítása. Ezen felújítási munkánál a kapuk melletti kirakatszekrényeket, kirakatvitrineket, hirdető berendezéseket meg kell szüntetni (kivitelezési költség 80 %-a)
  • lépcsőház felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
  • kapualj felújítása (kivitelezési költség 50 %-a);
  • falak szigetelése (kivitelezési költség 50 %-a);
  • főpárkány  helyreállítása (kivitelezési költség 50 %-a).
  • nem adható támogatás karbantartási munkára.

         2. Társasházi közös és szövetkezeti tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására,
  korszerűsítésére:

  • víz- és szennyvízvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
  • gázvezetékek cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
  • elektromos hálózat cseréje (kivitelezési költség 30 %-a);
  • társasházi, egyedi központi fűtés esetében fűtési rendszer cseréje, kazáncserével (kivitelezési költség 30 %-a);
  • személyfelvonó közép- vagy nagyjavítása, létesítése (kivitelezési költség 50 %-a);
  • kaputelefon-rendszer kiépítése, felújítása (kivitelezési költség 50 %-a).

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Bölcsöde és óvoda felújítási támogatás Bács-Kiskun Vármegyében

   A MERKBAU Zrt. létrehozta a MerkÚjítók programot azzal a céllal,  hogy segítsen olyan közintézmények felújításában ott,  ahol erre nagy szükség van. Ennek keretében lehet pályázni a Bács-Kiskun Vármegyében található, felújításra szoruló óvodák vagy bölcsödék részéről.

   Kik pályázhatnak?

   • Bács-Kiskun vármegyei önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék;
   • meghívásos pályázat!
   • nem pályázhat: állami, központi költségvetésből támogatott, alapítványi, egyházi fenntartású, valamint magánkezelésben lévő óvoda és bölcsőde, vagy az az óvoda, bölcsőde, amely megtévesztő, vagy valótlan adatokat nyújt be, vagy jelen pályázat céljával össze nem egyezhető magatartást tanúsít.

   A benyújtás határideje és módja: 2024. március 31. 24 óra, elektronikus úton

   Eredményhirdetés: 2024. április 15.

   Megvalósulás időtartama: támogatói szerződés alapján a nyári szünet ideje alatt

   A részvétel feltételei:

   • a pályázatban be kell mutatni az óvodát, bölcsödét (létszám, pedagógusok, működés, fenntartás), a felújítandó területet (fényképfelvételek, stb.) igazolni kell, hogy az épület és annak tetőszerkezete teljesíti az előzőekben írt követelményeket;
   • a pályázatban be kell mutatni, miért ez az intézmény a leginkább érdemes a támogatásra és kik fogják évezni az eredményét;
   • rövid bemutatkozás a social médiában történő megjelenéshez;
   • hozzájárulás a médiamegjelenéshez;

    

    

    

    

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    civil közösségek támogatása - Magyar Falu Program

    Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – Falusi Civil Alap

    A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, kiemelt figyelemmel a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására.

    Ki pályázhat?

    Azon egyesület vagy alapítvány

    a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,

    b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és

    c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

    Pályázati feltételek:

    pályázat kiírás felépítése

    Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

    Tevékenységek, amelyek támogathatók:

    2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

    • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
    • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
    • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
    • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

    2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

    • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
    • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

    2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

    • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
    • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
    • Eszközbeszerzés.

    2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

    • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
    • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

    Fenntartási kötelezettség:

    Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

    Biztosítéknyújtási kötelezettség:

    Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

    A támogatás összege:

    Igényelhető támogatás mértéke

    Támogatás formája:

    A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

    Támogatás mértéke:

    100%

    Önerő szükséges-e?

    Nem.

    A támogatott tevékenység időtartama:

    2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

    Beadási határidő: 2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

    Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

     

    Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!