Tag Archive for: egyedi fejlesztésű webshop

Webshop_támogatás

Egyedi webshopmotort használók támogatása

A pályázat célja:

Annak érdekében, hogy az egyedi (azaz saját hatáskörben kifejlesztett) webshopmotort használó kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára a Kormányrendeletnek való megfelelés ne jelentsen indokolatlanul nagy terhet, a Magyar Posta pályázati úton lehetőséget biztosit a felmerülő költségek részben történő megtérítésének igénylésére.

Kik pályázhatnak?

  • A pályázaton kizárólag azon Magyarországon bejegyzett mikrovállalkozások vehetnek részt
  • egyedi (és nem bérelt) webshopmotort használnak és
  • amelyek az általuk értékesített áruk kézbesítése tárgyában a Magyar Postával egyedi, írásos formájú szerződést kötnek.

A pályázat menete:

  1. A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező, egyedi (azaz saját hatáskörben kifejlesztett) webshopmotort használó mikrovállalkozás a honlapját a Kormányrendelet előírásainak megfelelően átalakítja, vagyis a honlapon elérhetővé teszi a Magyar Posta által nyújtott postai szolgáltatást (üzleti csomag). Az üzleti csomag szolgáltatás honlapon való elérhetővé tétele abban az esetben felel meg a Kormányrendelet előírásainak, ha a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó díj és az egyéb szállítási feltételek a Magyar Postával a tárgyban megkötött egyedi szerződésben foglaltakhoz igazodnak.
  2. Az 1. pont szerinti fejlesztést megvalósító vállalkozás írásos formában (vagyis cégszerűen aláírt nyilatkozatban) jelentkezik a pályázatra, jelentkezésében csatolja a fejlesztésről szóló, üzleti titkot nem tartalmazó dokumentációt és a fejlesztéshez kapcsolódó számlát, vagy költségjegyzéket, továbbá megjelöli a fejlesztéssel érintett honlapját, és a bankszámla számát.
  3. A Magyar Posta ellenőrzi a vállalkozás pályázati feltételeknek való megfelelését, a fejlesztés megvalósulását és ezt követően, a pályázó és a pályázat megfelelősége esetén intézkedik a két fél közötti támogatási megállapodás megkötéséről, majd a fejlesztés általános forgalmi adót nem tartalmazó költségeinek – teljes egészében, vagy részben történő – megtérítéséről.

Benyújtási határidő: folyamatos, érkezési sorrendben történik a bírálat. A pályázat kiírója a rendelkezésre álló kerete terhére bírálja el a beérkező kérelmeket. A pályázati kiírás a pályázati keret kimerülésééig, vagy a jelen pályázati kiírás visszavonásáig érvényes.

Támogatás mértéke: maximum 100.000,- Ft.

Támogatás feltételei:

  • A nyertes pályázó vállalja, hogy az általa értékesített áruk kézbesítése tárgyában a Magyar Postával megkötött egyedi, írásos formájú szerződését a szerződés hatályba lépését követően legalább 1 évig fenntartja, és
  • a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó díj és az egyéb szállítási feltételek folyamatosan e szerződésben foglaltakhoz fognak igazodni.
  • Amennyiben a nyertes pályázó e vállalásának részben, vagy teljes egészében nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét köteles haladéktalanul visszafizetni a Magyar Posta részére.
  • A pályázaton a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás egyetlen érvényes pályázattal vehet részt.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!