Tag Archive for: diaksport

Iskolai diáksport támogatása Nyíregyházán

Iskolai diáksport támogatása Nyíregyházán

A pályázat neve: NYVDSE és iskolai diáksport támogatása

A pályázat célja:

 • iskolai diáksport működésének támogatása
 • sport és az egészséges életmód népszerűsítése
 • a tanulók hasznos időtöltésének szélesebb körű biztosítása
 • 2023. december 31. napjáig megvalósuló diákolimpiai versenyekre való felkészítés, versenyeztetés
 • a házi-és városi versenyek szervezése
 • szabadidős tevékenységek költségeinek támogatása.

Kik pályázhatnak?

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő

 • egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet)
 • alapítvány (kivéve: közalapítvány)
 • köznevelési intézmény
  – iskolák,
  – iskolai diáksport egyesületek,
  – sportszervezetek,
  – alapítványok

Pályázati keretösszeg: 14.000.000 Ft

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

a 2022. évben végzett sporttevékenység
– iskolai sportkörök száma,
– iskolában rendezett sportversenyek száma,
– más iskolák sportrendezvényein való részvétel,
– diákolimpiai részvétel és eredmények,
– városi rendezvényeken való aktivitás.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

– az intézmény tanulói létszámához viszonyítottan minél több diákot megmozgató,
– minél színesebb és változatosabb,
– a városi sport terén az összefogást elősegítő feladatokat tartalmazó pályázatok.

A pályázat keretében kizárólag a 2023. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok kaphatnak támogatást.

A megítélt támogatási összeg felhasználható:  

– maximum 30% sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása
– maximum 20% működési költségek (személyi és adminisztrációs költségek)
– minimum 50% sportversenyek szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások
(utazás, szállás, étkezés, nevezés, díjazás, játékvezetői díjak)

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban:

 • két naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség, amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem  számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megállapította,
 • az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a Bizottság határozatában megállapította,
 • egy naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség, mely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megállapította.

Elszámolható költségek:

 • Felkészítési és versenyeztetési,
 • működési és rendezvényszervezési,
 • részvétellel járó költségekkel kapcsolatos kiadások.

A támogatás intenzitása:

 • A megítélt támogatási összeg 100%-a.
 • Önerő nem szükséges.

Támogatás folyósítása:

 • A 2 millió forintot meg nem haladó támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől
  számított 30 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
 • 2 millió forint feletti támogatás utalása legalább 2 egyenlő részletben a hatályos városi
  sportrendelet előírásai alapján történik.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!