Tag Archive for: Család

Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahely

Legyen a Te vállalkozásod is családbarát munkahely! – 2024.07.01.

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása.

A pályázat célja:  olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

Legyen a te vállakozásod is családbarát munkahelyA pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Ki pályázhat?

 1. Kisvállalatok 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal;
 2. Középvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 50-249 fő foglalkoztatottal;
 3. Nagyvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal;
 4. Költségvetési szervek: központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat,települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény;
 5. Egyházi jogi személy: a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

Pályázati tevékenység:

A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a magánélet és a munkahelyi feladat egyensúlyának kialakításához.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

Pályázati feltételek:

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható!

Pályázat megvalósítási időszak:

2024. május 15. és 2025. június 30.

Pályázati előny:

Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: maximum 5.000.000,- Ft.

Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Önerő szükséges-e? Nem.

Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5.000,- Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2024.07.01. 23:59  

Elbírálás: 2024.augusztus végére várható.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Jön az új az Otthonfelújítási program 2024 júniusában

  A korábbi Otthonfelújítási programban 3 millió Ft támogatást lehetett igényelni saját tulajdonú ingatlan felújítására, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen neveltek 25 év alatti gyermeket. Energetikai megkötés nem volt, az igénybe vett támogatást 50-50%-ban lehetett munkadíjra és anyaköltségre felhasználni, és fix 3%-os kamatozású kamattámogatott hitelt és fel lehetett hozzá venni, ami a támogatás megelőlegezésére szolgált.

  Most előtérbe kerülnek az energiahatékonysági felújítások

  A támogatás célja: a családi házak energetikai korszerűsítése

  Milyen ingatlanra lehet igénybe venni a támogatást?

  • amely 1990 előtt épült
  • családi ház
  • amelyek rendelkeznek vezetékes gázzal
  • amelyet az igénylő életvitelszerűen használ.

  A támogatás formája és mértéke:

  A támogatás két részből tevődik össze:

  • 50 % vissza nem térítendő támogatás
  • 50% kamatmentes hitel

  A támogatás maximum 6.000.000,-Ft. lehet.

  Az önrész mértéke: 1.000.0000,- Ft.

  Milyen munkálatokra vehető igénybe:

  • nyílászárók cseréjére;
  • a melegvizes rendszer korszerűsítésére;
  • épületek hőszigetelésére;
  • gázkazáncserére;

  Előírás,  hogy a beruházások eredményeként egy 30 százalékos energiafogyasztás-csökkentést érjenek el az érintett ingatlanoknál.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Készüljön fel a pályázatokra velünk!

  Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   

   Újra indulhat az Otthonfelújítási program 2024-ben

   Újra indulhat az Otthonfelújítási program

   A korábbi Otthonfelújítási programban 3 millió Ft támogatást lehetett igényelni saját tulajdonú ingatlan felújítására, amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen neveltek 25 év alatti gyermeket. Energetikai megkötés nem volt, az igénybe vett támogatást 50-50%-ban lehetett munkadíjra és anyaköltségre felhasználni, és fix 3%-os kamatozású kamattámogatott hitelt és fel lehetett hozzá venni, ami a támogatás megelőlegezésére szolgált.

   Előtérbe kerülnek az energiahatékonysági felújítások

   A szakmai szervezetek azt mondják, azt otthonfelújítási program 2.0-t hamarosan bejelentik. Szerintük a korábbi támogatás finomhangolására van szükség, mert „bármire felhasználható volt, ami akár csak szőrmentén érintette a felújítást.” A programot e szervezetek elsősorban az energiahatékonyságot célzó beruházásokra fordítanák, emellett vissza nem térítendő támogatás helyett kamattámogatott hitel formájában vezetnék be.

   Már márciusban bejelentik az új konstrukciót.

   Az Építési Vállalkozók Országos Szövetséges (ÉVOSZ) legkésőbb márciusra várja a bejelentést, a program szakmai kidolgozása befejeződött, a források rendelkezésre állnak. Arra számítanak, hogy minimum 150 milliárd forint kerettel fut majd a program.

    

   (forrás:portfolio.hu; index.hu)

   Készüljön fel a pályázatokra velünk!

   Kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

    

    Családi Portaprogram

    Családi Portaprogram – Szociális földprogram

    A Pályázat támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

    Ki pályázhat?

    • Szociális szövetkezetek;
    • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
    • Települési önkormányzat;
    • Települési önkormányzatok társulása;
    • Települési nemzetiségi önkormányzat;
    • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság;
    • Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei;
    • Egyházi jogi személy.

    Pályázati tevékenységek:

    Kiemelt célok:

    • a vidéki településen élők életminőségének javítása a rendezett települések, működő családi porták kialakításával;
    • a családi gazdálkodás alapjainak kialakítása, a családi porták fejlesztése, a családok termelési funkciójának megerősítése az élelmiszertermelés hagyományos, illetve korszerű formáinak (pl. egyedi termékek előállítása) elterjesztésével a rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek bevonásával, hasznosításával;
    • a falusi hagyományos művelési kultúra megtartása, megszilárdítása, újjáélesztése különösen a városból érkező, többnyire fiatal, gyermeket nevelő családok körében, akik a falusi életvitel, kultúra (beleértve a kertművelést, kisállattartást) alapjait nem ismerik;
    • a biogazdálkodás szemléleti alapjainak megismertetése, a meglévő tapasztalatokra alapozva új módszerekkel történő bővítése.

    A Családi Portaprogram hozzájárul:

    • a területi hátrányok mérsékléséhez;
    • a Kedvezményezett családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához;
    • Kedvezményezett családok önellátó gazdálkodási képességének kialakításához és fejlesztéséhez,
    • a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
    • a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által;
    • a fenntartható családi gazdálkodás szemléleti alapjainak bevezetéséhez és erősítéséhez.

    A Pályázati felhívás célcsoportja (végső kedvezményezett családok köre):

    A Családi Portaprogram céljai érdekében egy Pályázat keretében legalább 10, legfeljebb 40 családot szükséges bevonni.

    Pályázati feltételek:

    A helyi együttműködés erősítése céljából a Pályázónak minimum 1 (egy), a településen székhellyel vagy telephellyel bejegyzett egyházi vagy társadalmi szervezettel, vagy roma nemzetiségi önkormányzattal, helyi települési önkormányzattal, vagy szociális szövetkezettel együttműködési megállapodást kell kötni a vállalt célok közös megvalósítására.

    A támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Pályázati regisztrációs díj:

    3.000,- Ft

    Támogatás mértéke:

    maximum 100%

    • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 602 000 Ft, legalább 10 család bevonása esetén.
    • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 090 000 Ft, 40 család bevonása esetén. 
    • A fenti összegek a bio–/ökológiai gazdálkodás valamint az előkerítés, gazdasági épületek felújítása vonatkozásában igényelhető többlettámogatás összegeit nem tartalmazzák, melyek hozzáadásával a maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 710 000 Ft.

     Pályázat megvalósítási időszak: 2023. július 1. – 2024. november 30.

     

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.07.19. 23:59

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Érdekel a pályázat? Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

     Családbarát munkahely

     Legyen a Te vállalkozásod is családbarát munkahely!

     Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása.

     A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

     A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

     Ki pályázhat?

     1. Kisvállalatok 50 főnél kevesebb, de 5 főnél több foglalkoztatottal;
     2. Középvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 50-249 fő foglalkoztatottal;
     3. Nagyvállalatok: gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság; 250 fő vagy a feletti foglalkoztatottal;
     4. Költségvetési szervek: központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat,települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény;
     5. Egyházi jogi személy: a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye.

     Pályázati tevékenység:

     A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak a magánélet és a munkahelyi feladat egyensúlyának kialakításához.

     A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint.

     Pályázati feltételek:

     A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható!

     Pályázat megvalósítási időszak:

     2023. június 1. és 2024. június 30. közé eső időszak.

     Pályázati előny:

     Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

     A támogatás formája:

     vissza nem térítendő támogatás

     Támogatás mértéke:

     maximum 5.000.000,- Ft.

     Támogatás folyósítása:

     A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

     Önerő szükséges-e?

     Nem.

     Pályázati díj:

     Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5.000,- Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

     Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.06.30. 23:59  

     Elbírálás: 2023.augusztus végére várható.

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!