Tag Archive for: civilszervezet

civil közösségek támogatása - Magyar Falu Program

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása – Falusi Civil Alap

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, kiemelt figyelemmel a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására.

Ki pályázhat?

Azon egyesület vagy alapítvány

a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,

b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és

c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Pályázati feltételek:

pályázat kiírás felépítése

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében, és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
 • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

 • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.

2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Fenntartási kötelezettség:

Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

Biztosítéknyújtási kötelezettség:

Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

A támogatás összege:

Igényelhető támogatás mértéke

Támogatás formája:

A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

Támogatás mértéke:

100%

Önerő szükséges-e?

Nem.

A támogatott tevékenység időtartama:

2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

Beadási határidő: 2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Pályázzokosan! Ötlet. Pályázat. Megvalósítás.

Pályázatfigyelés és pályázatírás cégedre szabva!

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!