Tag Archive for: 50 év feletti

Tartósan álláskeresők munkavállalásának segítése

Tartósan álláskeresők munkavállalásának segítése

A tartósan, hosszabb ideig álláskeresési státuszban élők munkahelyi elhelyezkedését támogató program.

Pályázati szolgáltatás:

Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, akkor az alábbiak szerint kaphat támogatást:

a) a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére 50%-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,

A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb munkabér 150%-át, azaz a bruttó 348.000,- Ft.

b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt, azaz bruttó 69.600,- Ft-t.

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy

b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és

  • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
  • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
  • 50 éven felüli személy; vagy
  • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
  • valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
  • egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

Foglalkoztatási kötelezettség

Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza kell követelni.

A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges továbbfoglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Pályázatbeadási határidő:

folyamatos

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!