Tag Archive for: 15-29 év közötti fiatalok

Bértámogatás fiatal munkavállalok alkalmazásához

Fiatalok (15-29 év) munkába állásának bértámogatása

A pályázat célja: Új munkahely(ek) teremtése, fiatal (15 és 29 év) közöttiek részére.
A pályázók köre:
 • Az a munkaadó,
 • aki  30. év alatti – azaz betöltött 15. év és még nem betöltött 30. év közötti,
  • nyilvántartott álláskeresőt vagy
  • megváltozott munkaképességű szolgáltatást kérőt vagy
  • átmeneti védelem alatt álló szolgáltatást kérőt foglalkoztat
 • munkaviszony keretében,
 • teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben és
 • ágazata/tevékenysége alapján nem tartozik a csoportmentességi rendelet szabályai által (651/2014/EU bizottsági rendelet alapján- mezőgazdaság, halászat, akvakultúra, szénipar, szénbányászat) kizártak közé ,
 • azon munkáltató, aki vállalja, hogy létszámbővítést hajt végre a kérelme benyújtásával, de minimum azt vállalja, hogy létszámát azonos szinten megtartja,
 • nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • a munkavállalónak nem mond fel.

A bértámogatás mértéke:

 • fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, a támogatás megállapításkori havi korlátja pedig maximum 250 ezer Ft (amelyik a kisebb, az korlátozza be a megállapított havi támogatást).
 • A havi korlát a részmunkaidős foglalkoztatások esetében arányosítandó.

A bértámogatás adható azon munkavállaló részére, amely munkavállaló az alábbi listában meghatározott hátrányok legalább egyikével küzd:

 1. az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
 2. 15 és 24 év közötti életkorú,
 3. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
 4. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
 5. etnikai kisebbséghez tartozó.

A fenti hátrányok egyikével sem küzdő programrésztvevők foglalkoztatása esetén is nyújtható a bértámogatás, amennyiben a munkaadó megfelel az erre a pályázatra vonatkozó „de minimis tájékoztatóban” részletezett szabályoknak.

A bértámogatás egyéb feltételei:

Bértámogatás adható fix 4 hónapra vagy fix 6 hónapra az alábbiak szerint:

1. fix 4 hónap az alábbi, a bértámogatás iránti kérelem benyújtásakor a munkaerőpiaci program felől meghatározott hátrányok egyikével sem küzdő programrésztvevők esetén; vagy

2. fix 6 hónap azon programrésztvevők esetén, akik az alábbiakban felsorolt, a munkaerőpiaci program felől meghatározott hátrányok közül legalább eggyel küzdenek a bértámogatás iránti kérelem benyújtásakor:

  • tartósan munkanélküli (aki legalább 12 hónapja folyamatosan munkanélküli),
  • 18 év alatti,
  • alacsony iskolázottságú (aki legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik),
  • vidéki területen élő (a lakcímkártyán szereplő vidéki, állandó lakóhely alapján, illetve az átmeneti védelem alatt állók esetében a részükre kiállított hivatalos okmányon szereplő vidéki szálláshely alapján – a pontos listáról bővebb információt adunk),
  • kisgyermeket nevelő (12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő),
  • pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott,
  • magát roma kisebbséghez tartozónak valló,
  • megváltozott munkaképességű,
  • ápolási feladatokat lát(ott) el (aki ápolási díjban részesül, vagy részesült az elmúlt 3 hónapban legalább egy napig).

Létszámtartási kötelezettség:

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy jelen támogatás időtartama alatt

 • közös megegyezéssel nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, illetve
 • a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha szeretnéd a csapatodat bővíteni! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Ifjúsági Garancia Program

  Fiatalok munkába állásának, utazásának és képzésének támogatása

  A pályázat célja: A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

  A pályázók köre egyrészről:

  • 15-29 év közötti fiatalok;
  • nem tanulnak,
  • nem dolgoznak;
  • álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartottak.
  A pályázók köre másrészről:
  • mikro és KKV-k, amelyek a fent megnevezett célcsoportot foglalkoztatni kívánják.
  A támogatás főbb jellenzői:
  • a vállalkozások vehetik igénybe a Bértámogatást;
  • a fiatal álláskereső veheti igénybe a lakhatási és utazási támogatást, valamint a képzési támogatást.

  A támogatás feltételei:

  • Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de maximum havi 250 ezer forint lehet.
  • Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • az kaphatja maximum 12 hónapnyi időtartamra,
   • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és
   • aki minimum hat hónap időtartamra szóló és
   • legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és
   • akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye.
   • A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg (jelenleg: 186.200 Ft).
  • Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye.
   • A támogatás maximum 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben (13.300,- Ft/10 km).
  • Képzési támogatás nyilvántartott álláskereső részére:
   • a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.
   • 2024.május hónaptól lesz lehetőség a képzési támogatás igénybevételére.

  Határidők: a pályázat megnyitására várunk, jelenleg még csak ezeket a részleteket tudjuk.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!