Munkahelyi képzések vállalkozásoknak 2024

Munkahelyi képzések vállalkozásoknak

 A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

 • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

 Választható képzések:

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
 2. Soft skill képzés
 3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
 4. Nyelvi képzés

A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

A támogatás összege, mértéke:

 • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
 • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
 • önerő szükséges minimum 30 %.

Elszámolható költségek:

 • képzési költség
 • bértámogatás
 • projekt-előkészítés
 • projektmenedzsment költés
 • szakmai megvalósítói költség

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
 • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

 • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
 • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
 • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

Ki nem vehet részt a pályázaton?

  • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
  • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
  • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
  • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
  • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
  • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
  • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
  • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

Támogatás folyósításának módja:

 • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
 • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

Pályázati feltételek:

 • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
 • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
 • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
  • közös megegyezéssel vagy
  • felmondással vagy
  • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
 • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
 • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
 • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
 • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!